Kouluterveyskysely: Moni nuori liikkuu liian vähän

Julkaisuajankohta 17.12.2021

Vuonna 2021 perusopetuksen 8. ja 9. luokan pojista noin kolmannes ja tytöistä joka viides liikkui vähintään tunnin päivässä siten, että hengästyttää ja syke nousee. Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen pojista vastaavasti liikkui päivittäin 17−22 prosenttia ja tytöistä 13−14 prosenttia. Vuoteen 2019 verrattuna perusopetuksen 8. ja 9. luokan poikien sekä lukion poikien vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus oli hieman kasvanut. Tiedot perustuvat keväällä 2021 toteutettuun Kouluterveyskyselyyn. 

Vuonna 2021 perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 28 prosenttia kertoi, että harrasti vapaa-ajan liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa. Vastaava osuus lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla oli 26 prosenttia. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 42 prosenttia kertoi liikkuvansa vapaa-ajallaan korkeintaan tunnin viikossa.

”Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus on pysynyt samana tai jopa hieman kasvanut koronaepidemian aikana, mutta vain vähän vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus kasvoi vuoden 2015 jälkeen ja pysyi tällä samalla tasolla vuonna 2021”, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Jenni Helenius

Tytöt harrastavat taidetta ja kulttuuria enemmän kuin pojat

Kaikilla tarkastelussa mukana olleilla kouluasteilla tyttöjen taiteen ja kulttuurin harrastaminen vähintään yhtenä päivänä viikossa oli yleisempää (50−68 %) kuin pojilla (27−46 %). Yleisintä taiteen tai kulttuurin harrastaminen vähintään viikoittain oli lukiolaisilla, tytöillä (68 %) ja pojilla (46 %).

Vuonna 2021 perusopetuksen 8. ja 9. luokan ja lukion tytöistä noin neljännes ja pojista noin kolmannes kertoi, että asuinalueella järjestettiin kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa nuorille. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä 22 prosenttia ja pojista 34 prosenttia kertoi tästä. Tulokset olivat samalla tasolla verrattuna vuosien 2017 ja 2019 tuloksiin.

Osa nuorista oli jättänyt usein syömättä tai nukkumatta netinkäytön takia

Nuorten pelaaminen mobiililaiteilla ja tietokoneilla on yleistä. Pojista noin joka toinen ja tytöistä noin joka viides kertoi pelaavansa päivittäin. 

Perusopetuksen 8. ja 9. luokan ja lukion tytöistä 38 prosenttia ja pojista 20 prosenttia oli yrittänyt viettää vähemmän aikaa netissä, mutta ei ollut onnistunut siinä. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä 30 prosenttia ja pojista 19 prosenttia kertoi tästä. 

”Koronaepidemian aikana moni nuori on käyttänyt nettiä paljon pelaamisen ja sosiaalisen median lisäksi myös koulutehtävien tekemiseen ja yhteydenpitoon ystävien kanssa. Osalla nuorista netinkäyttö on haitannut esimerkiksi unta tai syömistä”, Helenius sanoo. 

Vuonna 2021 kaikilla tutkituilla kouluasteilla noin joka kymmenes pojista (10−14 %) ja tytöistä 15−17 prosenttia kertoi, että ei ollut usein syönyt tai nukkunut netin takia. Pojista 10−15 prosenttia ja tytöistä 17−22 prosenttia kertoi, että oli tuntenut usein olonsa hermostuneeksi, kun ei ollut päässyt nettiin.

Tilastoraportissa kuvataan perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden sekä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevien tuloksia nuorten arkea kuvaavista tilastotiedoista. Tiedot ovat saatavissa myös alueellisesti.

Lisätietoa

Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2021

Kouluterveyskyselyn tulospalvelu

Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2021. Tilastoraportti 46/2021, THL.

Yhteystiedot

Jenni Helenius
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 8406 
[email protected] 

Satu Helakorpi
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 8616
[email protected]

[email protected]
Kouluterveyskyselyn infopuhelin 029 524 6082

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi