Kuka johtaa ja millä tiedolla hyvinvointialueenne palveluketjuja?

Julkaisuajankohta 2.2.2024 16.57
Uutinen

THL on selvittänyt haastattelemalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja ja tietojohtamisen teemaa. Palveluketjujen kansallisia ja alueellisia kehittämistarpeita on tiivistetty työpaperiksi. Teemasta on saatavana myös esittelymateriaalia, joka kuvaa nykytilaa ja kansallisen kehittämisen tavoitteita.

Palveluketjuja ja tietojohtamisen kehittämistä tehdään yhteistyöprojektissa, jonka tavoitteena on selvittää sote-palveluketjujen koordinaation nykytilanne ja siihen tarvittavat johtamista tukevat tiedonhallinnan toimenpiteet.

Työpaperissa esitetään hyvinvointialueiden nykyiset palveluketjujen kehittämistoimenpiteet ja -tavoitteet sekä tiedonhallinnan ja yhteistyötarpeet, jotka parantaisivat palveluketjujen ohjaamista ja johtamista. Johtopäätöksissä esitetään tunnistettuja haasteita palveluketjujen tiedonhallinnan prosessin eri vaiheissa ja niiden perusteella rajatut etenemisen reunaehdot THL:n ja hyvinvointialueiden yhteistyölle.

Palveluketjut haltuun: yhteiset käsitteet ja tieto johtamisen välineinä -seminaarissa (31.1.2024) pohdittiin käsitteiden merkityksen tunnistamista sekä  omistajuuden haasteita. Monilla hyvinvointialueilla on pystytty onnistuneesti määrittelemään eri asiakassegmenteille palvelupolkuja, mutta palvelupoluille on haasteellista löytää omistajaa organisaatioissa. Omistajuuden määrittelemiseen kannattaa kiinnittää huomiota niin kansallisesti kuin sote-organisaatioiden johdossa. 

Työpaperi: Palveluketjut ja tietojohtaminen: Kansalliset ja alueelliset kehittämistarpeet -nykytila (julkari)

Maarit Hiltunen-Toura ja Anna Väinälä, STM: Palveluketjut haltuun: yhteiset käsitteet ja tieto johtamisen välineinä - Siltaus tavoitteista teemapäivään

Aiheesta aiemmin: Palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio – johtamisen ratkaisut -tilaisuuden materiaalit 1.12.2023 (julkari)

Muut seminaarin 31.1.2024 esitykset saa pyytämällä projektipäällikkö Jatta Kivelältä sähköpostitse.

Mitä asiakas-käsite teidän organisaatiossanne tarkoittaa?

Seuraavaksi projektissa kartoitetaan, miten asiakas määritellään eri hyvinvointialueilla. Kysely on auki 14.2.2024 asti.
Webropol-kysely asiakas-käsitteen määrittelystä 


Lisätietoa:

Jatta Kivelä
projektipäällikkö
Tieto ja tiedonhallinnan ohjaus
[email protected]

Palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio -projekti kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (RRP). Projekti toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja hyvinvointialueiden yhteistyöprojektina. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. THL on saanut rahoitusta Kestävän kasvun ohjelmaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla rrp - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla