Kunnat tarjoavat hoitoa rahapeliongelmaan – palveluiden näkyvyyttä on kuitenkin parannettava

Julkaisuajankohta 9.6.2021

Sote-ammattilainen ja asiakas täyttävät pöydän ääressä lomaketta

Valtaosa THL:n kyselyyn vastanneista kunnista tarjoaa palveluja rahapeliongelmaan. Kyselyyn vastasi noin puolet Suomen kunnista. Niistä 97 prosenttia tarjoaa avohoidon yksilökäyntejä pelaajalle ja 90 prosenttia läheisille. Myös perhekäyntejä, laitoskuntoutusta ja vertaistukiryhmiä on saatavilla.

Yli puolet vastanneista kunnista arvioi, että rahapeliongelmaan on kunnassa riittävästi hoitoa tarjolla. Kunnan koko ei kyselyn mukaan vaikuta siihen, miten palveluja on tarjolla.

Palveluiden näkyvyyttä on kuitenkin lisättävä. Kolme neljästä kunnasta vastasi, että rahapeliongelman hoitopalveluista ei ole tietoa helposti saatavilla esimerkiksi kunnan verkkosivuilla. 

”Kyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa, että kunnat kyllä tarjoavat hoitoa rahapeliongelmaan. Palveluita on kuitenkin tehtävä näkyvimmiksi, jotta niitä kaipaavat löytävät ne”, toteaa erikoistutkija Maria Heiskanen THL:stä.

Sote-ammattilaiset tarvitsevat lisäoppia rahapeliongelmasta 

Vahvin yksimielisyys vastaajilla oli osaamisen kehittämisessä: noin 90 prosentissa kunnista arvioitiin, että työntekijät tarvitsevat lisää osaamista rahapeliongelman hoitoon. Puolessa kunnista vastaaja oli kuitenkin sitä mieltä, että rahapelaaminen osataan jo ottaa puheeksi hoitopalveluissa.

”Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on paljon osaamista, jota on tärkeää syventää rahapeliongelman hoidon osalta” kuvaa kehittämispäällikkö Minna Kesänen THL:stä. 

”Haluamme vastata ammattilaisten tarpeeseen yhä paremmin. Järjestämme tulevina vuosina esimerkiksi Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksia ja tuotamme itseopiskeluun verkkokurssimateriaalia”, jatkaa THL:ssä rahapeliongelmaan liittyvän osaamisen kehittämisestä vastaava erikoissuunnitteluja Heidi Ruohio.

Kyselyssä selvitettiin rahapeliongelman hoidon saatavuutta ja saavutettavuutta keväällä 2020. Verkkokysely suunnattiin Manner-Suomen kunnissa rahapeliongelman hoitoa johtavalle tai toteuttavalle työntekijälle. Kyselyyn vastasi 148 kuntaa eli noin puolet Suomen kunnista. Vastanneiden kuntien väestö kattaa noin 70 prosenttia Suomen väestöstä. 

Heiskanen, M., Kesänen, M. & Tenkanen, O. (2021) Rahapeliongelman hoidon saatavuus Suomessa – kuntakyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 23/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Lisätietoja 

Maria Heiskanen
THL
p. 029 524 8112

Minna Kesänen
THL
p. 029 524 8117

Heidi Ruohio
THL
p. 029 524 7647

[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto rahapelaaminen - thlfi rahapelihaitat - thlfi rahapelit - thlfi