Lasten ja nuorten koronasivut päivitetty

Julkaisuajankohta 24.8.2021

Tiedotetta korjattu 26.8.2021.  

24.8. julkaistussa tiedotteessa kerrottiin, että alle 20-vuotiaita, joilla on ollut varmistettu COVID-19-infektio, on hoidettu erikoissairaanhoidossa 0,3 prosenttia. Korjattu tiedotteeseen 26.8.: Alle 20-vuotiaista, joilla on ollut varmistettu COVID-19-infektio, 0,3 prosenttia on ollut hoidettavana vuodeosastolla. 


THL on päivittänyt tuoreimmat tiedot koulujen koronavirustartunnoista verkkosivuilleen. Sivuilta löytyy tietoa varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa tapahtuneista altistumisista ja tartunnoista elokuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. 

Samalla THL on päivittänyt Lapset ja koronavirus -verkkosivunsa. Verkkosivulta löytyy nyt uusimmat tiedot siitä, millaisen taudin koronavirusinfektio voi lapsille ja nuorille aiheuttaa, lasten ja nuorten koronavirusinfektioon liittyvistä jälkitaudeista sekä pitkittyneestä koronataudista lapsilla ja nuorilla.

Jatkotartunnan riski on koulu- ja varhaiskasvatusympäristöissä pieni

Kesäkuun loppuun mennessä lukuvuoden 2020–2021 aikana yhteensä 96 084 lasta, nuorta tai henkilökuntaan kuuluvaa oli asetettu karanteeniin mahdollisen koronavirustartunnalle altistumisen takia eri luokka-asteilla. Tartuntoja todettiin kuitenkin vain 1,9 prosentilla kaikista altistuneista (yhteensä 1 815 tapausta).

Vaikka epidemian kiihtyessä altistustilanteiden määrä kasvoi, varhaiskasvatus- ja kouluympäristöön liittyvien jatkotartuntojen suhteellinen osuus pysyi alhaisena. Tartuntariski on koulussa altistumisen jälkeen selvästi pienempi kuin tartuntariski keskimäärin (muissa altistumistilanteissa n. 10–15 % altistuneiksi katsotuista saa tartunnan).

Koronavirustauti on lapsilla useimmiten lieväoireinen – vakavat oireet tai jälkitaudit harvinaisia

Koronavirustauti on lapsilla ja nuorilla yleensä lieväoireinen. Suomessa on tähän mennessä todettu 29 000 alle 20-vuotiasta, joilla on ollut varmistettu COVID-19-infektio. Heistä 0,3 % oli ollut hoidettavana vuodeosastolla. Suomessa ei ole tähän mennessä todettu koronavirustautiin liittyviä kuolemia alle 20-vuotiailla.

Myös terve nuori voi sairastua vakavasti tai saada jälkitaudin tai -seuraamuksen koronainfektiosta, mutta se on harvinaista. Perussairaus ja/tai sen hoito voivat heikentää immuunipuolustusta ja sitä kautta lisätä vakavan taudin riskiä. Myös itse perussairaus voi vaikeutua korkeakuumeisen koronavirusinfektion aikana. 

Koronavirusinfektion jälkeen pitkään jatkuvaa oireilua eli long covidia on tutkittu nuorilla vasta vähän. Osalla lapsista ja nuorista pitkittyneet oireet ovat mahdollisia, mutta oireiden on todettu kuitenkin seurannassa väistyvän. Suomessa tapauksia on todennäköisesti erittäin vähän. Tähän viittaa Suomen keskussairaaloiden lastenylilääkäreille elokuussa tehty kysely, johon vastasi 13 keskussairaalaa. Yhdessäkään näistä ei ollut havaittu epäiltyjä tai todettuja long covid -tapauksia alle 16-vuotiailla.

Lisätiedot

Koulujen koronavirustartunnat 
(THL)  
Lapset ja koronavirus
(THL)


Emmi Sarvikivi
ylilääkäri
THL
puh. 029 524 7105
[email protected]

 

Infektiotaudit ja rokotukset Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto koronavirus - thlfi lapset - thlfi nuoret - thlfi pääuutinen - thlfi