Liikkumista opiskelupäivään tuovat toimet ovat vähentyneet lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa

Julkaisuajankohta 9.5.2023

Opiskeluterveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi on vähentynyt lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Samoin opiskelijoille annettava yksilöllinen neuvonta liikkumisen tueksi ja kouluttaminen liikunnan vertaisohjaajaksi ovat vähentyneet. 

Tämä käy ilmi THL:n ja Opetushallituksen yhdessä tekemistä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa -tiedonkeruista. 

Kuitenkin toisen asteen koulutuksessa hyödynnettiin sisäliikuntatiloja edelliseen tiedonkeruuseen verrattuna hieman aiempaa paremmin, mikä selittyy osittain edellisten vuosien koronarajoituksista. 

Tiedonkeruuseen vastasivat viime syksynä suuri osa Manner-Suomen lukioista (92 %) ja ammatillista perustutkintokoulutusta järjestävien oppilaitosten toimipisteistä (88 %).

Kuvio 1. Opiskelupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa vuosina 2020 ja 2022 (oppilaitosten prosenttiosuudet).
 
Kuvio 1. Opiskelupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa vuosina 2020 ja 2022 (oppilaitosten prosenttiosuudet).

”Esimerkiksi viimeisimmät valtakunnalliset Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimukset ja Move! -mittaukset kertovat, että lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus sekä fyysinen toimintakyky ovat heikentyneet. Myös toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä ja toimintakyvyn kehittämisessä on kyse kansanterveyden ja -talouden edistämisestä”, korostaa opetusneuvos Matti Pietilä Opetushallituksesta.

Opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä on mahdollista edistää – myös muutosta parempaan tapahtunut 

Toisen asteen koulutuksessa on mahdollista edistää opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä sekä yhteisöllistä toimintakulttuuria monin eri tavoin. Monet hyvinvointia ja terveyttä tukevat yhteiset kirjatut käytännöt ja toimintamallit ovat yleistyneet lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Esimerkiksi yhteiset kirjatut käytännöt seksuaalisen häirinnän tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi yleistyivät. Lukioissa myös opiskelijoiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen lisääntyi.

Verrattuna vuoteen 2020 kuraattoreja on sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa entistä enemmän, mutta psykologeja ja lääkärejä aiempaa vähemmän. 

”Lukioissa opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta on lähtenyt kehittymään positiiviseen suuntaan muutaman vuoden tauon jälkeen. Ammatillisessa koulutuksessa myönteisen kehityksen tasoittumista on havaittavissa. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa eri oppilaitosten välillä on myös suuria eroja kaikissa tiedonkeruiden teemoissa”, sanoo projektipäällikkö Kirsi Wiss THL:stä.

”Tiedonkeruiden tulokset kertovat oppilaitosten vahvuuksista ja kehittämiskohteista opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Samalla ne myös tukevat oppilaitosten toiminnan arviointia ja kehittämistä”, Wiss jatkaa. 

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2022. Tilastoraportti 19/2023, THL. 

Wiss K, Jahnukainen J, Saaristo V & Vartiainen M. Hyvinvoinnin ja terveyden ja edistäminen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 2022. Tutkimuksesta tiiviisti 24/2023, THL.

TEAviisari -verkkopalvelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Liikuntaindikaattorit

Opetushallitus: Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa vaihtelee – liikuntaa tulisi lisätä toisella asteella. Tiedote 9.5.2023.

Kirsi Wiss
projektipäällikkö, THL
puh. 029 524 7705
[email protected]

Johanna Jahnukainen
kehittämispäällikkö, THL
puh. 029 524 8032
[email protected]

Kristiina Laitinen (tiedonkeruun tulokset lukiokoulutuksen osalta)
opetusneuvos, OPH
puh. 029 533 1244
[email protected]

Mia Vartiainen (tiedonkeruun tulokset ammatillisen koulutuksen osalta)
opetusneuvos, OPH
puh. 029 533 1187
[email protected]

Elintavat ja ravitsemus Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto news pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi