Lukioiden ja ammattioppilaitosten opiskeluhuoltopalvelut heikkenivät jyrkästi koronakeväänä 2020

Julkaisuajankohta 11.5.2021

Grafiikka lääkäreiden, terveydenhoitajien, psykologian ja kuraattoreiden palvelujen alentuneesta saatavuudesta koronakeväänä 2020

Lukioiden ja ammattioppilaitosten lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin ja kuraattoreiden palvelujen saatavuus heikkeni merkittävästi koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana keväällä 2020. Lääkärin ja terveydenhoitajan palvelujen saatavuus heikkeni noin puolessa oppilaitoksista. Psykologipalvelujen saatavuus heikkeni noin joka neljännessä lukiossa ja noin joka kolmannessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuraattoripalvelut supistuivat joka viidennessä oppilaitoksessa.

Lääkäripalveluita ei ollut lainkaan 16 prosentissa lukioista ja 14 prosentissa ammattioppilaitoksia keväällä 2020.

Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen tekemistä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa -tiedonkeruista. Tiedonkeruuseen vastasivat viime syksynä lähes kaikki Manner-Suomen lukiot (95 %) ja ammattioppilaitosten toimipisteet (96 %).

”Näyttää siltä, että palvelujen saatavuutta heikensi terveydenhoitajien ja lääkärien siirtäminen muihin tehtäviin sekä kuraattori- ja psykologipalvelujen tarjoaminen etäpalveluina”, arvio THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola. ”Muutos on ollut samansuuntainen myös perusopetuksessa.”

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehitys pysähtyi lukioissa

Oppilaiden hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllisyyttä edistävän toimintakulttuurin pitkään jatkunut hyvä kehitys näyttää pysähtyneen, mikä ei selity yksin koronaepidemialla. Lukioissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehitys on tiedonkeruun mukaan pysähtynyt, ja joissain lukioissa se on jopa vähentynyt.

Samalla erot oppilaitosten välillä ovat kasvaneet. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa vastaavaa muutosta ei ollut nähtävissä, ja hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta on osittain jopa parantunut.

Liikunnan osuus opiskelupäivässä vahvistui

Sen sijaan liikuntaa on lisätty sekä lukioissa että ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelupäivään. Noin puolet lukioista (62 %) ja ammatillisen koulutuksen toimipisteistä (58 %) ilmoitti, että sisäliikuntatiloja hyödynnetään opiskelupäivän aikana muulloinkin kuin liikuntatunneilla.

Puolet lukioista ja yli puolet ammattioppilaitoksista (58 %) tekevät yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon kanssa opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi.

”Tämä on yksi tämänkertaisten tiedonkeruidemme hyvistä uutisista, kertoo projektipäällikkö Kirsi Wiss THL:stä. ”Hyvä uutinen on myös, että yksittäisen psykologin tai kuraattorin vastuulla oli vähemmän opiskelijoita lukuvuonna 2019–2020 kuin aiemmin.”

THL:n ja Opetushallituksen tiedonkeruut tehtiin syksyllä 2020. Tiedot toimitti 95 prosenttia kaikista Manner-Suomen lukioista (345) ja 96 prosenttia ammatillista perustutkintokoulutusta järjestävän oppilaitoksen toimipisteestä (336).

Opetushallitus kertoo tiedonkeruiden tuloksista omassa tiedotteessaan. 

Lähteet:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2020. Tilastoraportti 13/2021, THL.

Kirsi Wiss ym., Hyvinvoinnin ja terveyden ja edistäminen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 2020. Tutkimuksesta tiiviisti 18/2021, THL.

Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus heikkeni merkittävästi lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa koronakeväänä 2020. Tiedote, Opetushallitus 11.5.2021.

TEAviisari-verkkopalvelu 

Lisätietoja:

Kirsi Wiss 
projektipäällikkö
puh. 029 524 7705

Marke Hietanen-Peltola
ylilääkäri
puh. 029 524 7294

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL 
[email protected]

Kristiina Laitinen
opetusneuvos
Opetushallitus
puh. 029 533 1244
[email protected]
 

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koronavirus - thlfi koulukuraattori - thlfi koulut - thlfi kouluterveydenhuolto - thlfi psykologipalvelut - thlfi tutkimusuutinen - thlfi