Mielenterveysstrategiaa toimeenpanevat hankehaut ovat käynnissä

Julkaisuajankohta 9.6.2020

Mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpano etenee. Sosiaali- ja terveysministeriö avasi mielenterveysstrategian toteutumista tukevat valtionavustusten haut toukokuussa, ja niiden hakuaika päättyy 31. heinäkuuta.

Aikaa siis on suunnitella hanke, joka tukee kunnissa mielenterveysstrategian toimeenpanoa ja itsemurhien ehkäisyä.

Mielenterveysstrategiasta ja itsemurhien ehkäisystä kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudet verkkosivut: 
Kansallinen mielenterveysstrategia 
Itsemurhien ehkäisyohjelma

Valtionavustuksia myönnetään mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa, itsemurhien ehkäisyyn ja työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen kokeiluhankkeisiin.

Hyväksyttyjen hankkeiden tulee vahvistaa ja kehittää mielenterveyden johtamista kunnissa, eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä organisaatioiden välisellä ”yhdyspinnalla”.

Hankkeiden tulee myös huomioida koronaepidemia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta ja tukea ihmisten arkea, helpottaa siihen paluuta sekä vahvistaa toimijaverkostoa saatujen kokemusten perusteella.

Itsemurhien ehkäisyn hankehaku

Hankehaku tukee myös itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa. Itsemurhien ehkäisyä tehostetaan erityisesti niillä alueilla Suomessa, joissa itsemurhakuolleisuus on suurinta. Lisäksi tuetaan itsemurhien ehkäisyohjelmassa tunnistettuja riskiryhmiä, vahvistetaan mielenterveystaitoja vaikeuksissa olevissa ja äkillisesti muuttuvissa työyhteisöissä sekä ehkäistään ikääntyneiden yksinäisyyttä.

Hankkeiden tulee myös huomioida koronaepidemia itsemurhien ehkäisyn näkökulmasta.

Kuntouttavien mielenterveyspalveluiden tuki

Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen kehittämisen ”IPS - Sijoita ja valmenna!” -mallissa on kyse tuetun työllistymisen näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen toteuttamisesta. 
Valtionavustushankkeissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna.

Huoli, jaksaminen ja avun saaminen mielenterveysongelmiin ovat olleet paljon esillä kevään aikana. Terveydenhuollossa kannattaakin ottaa nyt jaksaminen ja mielenterveyteen liittyvät huolet puheeksi. Mikäli mielenterveyspalveluissa on asiakkaita, jotka ovat koronaepidemian aikana kadonneet säännöllisestä hoitokontaktista, nyt on hyvä ottaa heihin aktiivisesti yhteyttä. Yhdessä toimien selviämme eteenpäin – meidän kaikkien mielenterveydeksi!

Lue lisää: IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamallin soveltamisen mahdollisuudet Suomessa. THL, Työpaperi 23/2019

Näin edistämme suomalaisten mielenterveyttä , video 56 sek.

 

Lisätietoja:

Jaana Suvisaari
yksikönpäällikkö, THL
puh. 029 524 8539
[email protected] 

Mielenterveys Mielenterveys Sote-palvelujen johtaminen