Millaisiin etuuksiin ja palveluihin meillä on varaa jatkossa? Miten hyödynnämme koronaoppeja? – THL:lle rahoitus kolmeen STN-hankkeeseen

Julkaisuajankohta 23.9.2021

THL:n tutkijat ovat saaneet Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta rahoituksen kolmeen hankkeeseen. Yhtenä aiheena ovat koronapandemiasta saadut opit ja niiden hyödyntäminen muissa mahdollisissa kriiseissä. Kahdessa muussa hankkeessa paneudutaan väestömuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Näistä toisessa tutkitaan, onko yhteiskunnalla varaa nykyisen kaltaisiin sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja toisessa, miten etuudet vaikuttavat syntyvyyteen. 

Väestö ikääntyy vauhdilla – miten taataan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio nyt ja tulevaisuudessa? 

Väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita hyvinvointivaltion taloudelliselle kestävyydelle ja sitä myötä etuuksille ja palveluille. Tämä saattaa vaarantaa yhteiskuntamme sosiaalisen kestävyyden ja lisätä eriarvoisuutta. 

THL johtaa usean organisaation SustAgeable-tutkimuskonsortiota, jonka hankkeessa etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin takaamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaamiseksi. 

”Hankkeessa keskitytään muun muassa sote-menojen kasvun hillitsemiseen, mahdollisuuksiin pidentää työuria ja maahanmuuttajien integraatioon”, kertoo konsortiojohtaja, THL:n tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo.

Hankkeen avulla saadaan tietoa siitä, kuinka onnistuneesti politiikkatoimilla voidaan vähentää väestön ikääntymiseen liittyviä epätoivottuja seurauksia. Samanaikaisesti tarkastellaan muun muassa hyvinvoinnin tasoa ja jakautumista eri väestöryhmien välillä.  

Miten koronapandemiasta opittua voidaan hyödyntää tulevaisuuden terveyskriiseissä?

Tarvitsemme toimivaa kriisinhallintaa, jotta hyvinvointi voidaan turvata pandemioiden eli maailmanlaajuisten epidemioiden kaltaisissa nopeasti leviävissä terveyskriiseissä. WELGO-hanke kehittää, levittää ja vakiinnuttaa toimintatapoja, jotka lisäävät ymmärrystä monitahoisten kriisien luonteesta ja niiden hallinnasta.

”WELGOssa keräämme yhteen koronapandemian opetukset ja kehitämme niiden pohjalta kestävää pandemioiden hallintaa Suomessa. Pandemioihin ja niiden hallintaan liittyy erilaisia sosiaalisia ja terveysongelmia, jotka tulee ymmärtää ja ottaa huomioon toimintatapoja kehitettäessä”, THL:n työpaketin johtaja, johtava asiantuntija Eeva Nykänen painottaa.

Työpaketissa vertaillaan pandemian hallinnan tapoja eri maissa, erityisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Erityistä huomiota kiinnitetään perustuslaillisiin kysymyksiin ja erilaisten toimenpiteiden  perusoikeuksiin liittyviin vaikutuksiin. Työpaketti on osa Helsingin yliopiston johtamaa konsortiota.

Miten etuudet ja taloudellinen turvallisuus vaikuttavat syntyvyyteen ja parinmuodostukseen? 

Turun yliopiston johtaman FLUX-konsortion hankkeessa paneudutaan muuttuviin tapoihin muodostaa perhe. Siinä etsitään ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ja sopeutua muutoksiin syntyvyydessä ja väestön ikääntymisessä. 

”THL:n johtamassa työpaketissa tutkitaan perhe- ja sosiaalipolitiikan vaikutusta perheen perustamiseen ja lapsiperheiden hyvinvointiin”, toteaa THL:n osahankkeen johtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio

Hankkeessa pyritään muun muassa selvittämään, miten perustulokokeilu ja kuntien erot sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat vaikuttaneet syntyvyyteen, parinmuodostukseen ja parisuhteiden kestävyyteen. Lisäksi vertaillaan EU-maiden perhepolitiikan toimien vaikuttavuutta. 

Lisätietoja:

Maria Vaalavuo (SustAgeable)
tutkimuspäällikkö, konsortiojohtaja
maria.vaalavuo (at) thl.fi

Eeva Nykänen (WELGO)
johtava asiantuntija, työpaketin johtaja
eeva.r.nykanen (at) thl.fi

Pasi Moisio (FLUX)
tutkimusprofessori, työpaketin johtaja
pasi.moisio (at) thl.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Infektiotaudit ja rokotukset Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto hyvinvointivaltio - thlfi koronavirus - thlfi perheet - thlfi sosiaali- ja terveyspalvelut - thlfi tutkimusuutinen - thlfi