Miten huumeiden käyttö ja huumeasenteet ovat muuttuneet Suomessa? – Päihdetutkimus 2022 alkaa

Julkaisuajankohta 2.9.2022

Suomalaisen väestön huumeiden käytöstä ja huumeisiin liittyvistä asenteista kerätään uutta tutkimustietoa. Jälleen tänä syksynä toteutettavalla Päihdetutkimuksella suomalaista huumetilannetta on seurattu vertailukelpoisesti jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Päihdetutkimus on ainoa kotimainen väestökysely, jossa tutkitaan suomalaista huumetilannetta. Tutkimukseen on poimittu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta satunnaisesti 8 200 iältään 15–69-vuotiasta henkilöä, jotka vastaavat kyselyyn nimettöminä.

Päihdetutkimuksilla on selvitetty huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä sekä huumemielipiteitä ja -asenteita Suomen aikuisväestössä vuodesta 1992 alkaen. Tutkimustiedolla on keskeinen rooli niin huumekysymyksen kansallisessa seurannassa kuin eurooppalaisessa vertailussakin. Vuodesta 2010 lähtien mukana on ollut myös dopingaineiden käyttöä koskeva osio, josta vastaa Nuorisotutkimusverkosto.

Kysely elää ajassa – uusia kysymyksiä kannabiksen käytöstä

Päihdetutkimuksen vahvuutena on, että huumeiden käyttöä ja huumeasenteita koskevia kysymyksiä on toistettu samanlaisina kyselyn alusta asti.

”Täten meillä on vertailukelpoista tietoa huumekokeilujen yleistymisestä ja huumeasenteiden muutoksista aina 1990-luvun alkupuolelta lähtien”, kertoo THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalainen.

Kysely myös elää ajassa, ja siihen lisätään uusia kysymyksiä tarpeen mukaan.

Päihdetutkimuksen tuottamaa tietopohjaa voidaan hyödyntää keskusteluissa ajankohtaisista aiheista, joita tällä hetkellä ovat muun muassa huumekuolemat, huumeiden käyttöhuoneet sekä huumeiden käytön rangaistavuus.

”Väestön mielipiteitä huumeiden käyttöhuoneista tiedusteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2018, jolloin 51 prosenttia vastaajista piti huumeiden käyttöhuoneita täysin tai osittain hyväksyttävinä. On mielenkiintoista nähdä tilanne tänä vuonna, varsinkin kun keskustelua aiheen ympärillä on ollut suhteellisen runsaasti”, Karjalainen toteaa.

Uutena avauksena vuoden 2022 Päihdetutkimuksessa on kannabiksen käyttötilanteiden kartoittaminen.

”Kannabiksen kokeilun ja käytön yleistyessä lisätietoa erilaisista käyttötilanteista tarvitaan. Sitä voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi ennaltaehkäisevässä päihdetyössä tai haittojen vähentämisessä”, Karjalainen pohtii. ”Lisäksi on kiinnostavaa verrata sitä alkoholinkäyttötilanteisiin."

Vuoden 2022 tutkimus toteutetaan entiseen tapaan yhteistyössä THL:n, Tilastokeskuksen ja Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Aineiston kerää Tilastokeskus.

Lisätietoja

Lisätietoa päihdetutkimuksesta.

Karjalainen K, Pekkanen N & Hakkarainen P. 2020. Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet – Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2018. THL. Raportti 2/2020.

Karoliina Karjalainen
erikoistutkija, dosentti
puh. 029 524 7933
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto huumeet - thlfi