Mobiililaitteella kirjaaminen säästää kotihoidossa ja asumispalveluissa työskentelevien lähihoitajien työaikaa

Julkaisuajankohta 31.5.2024 8.00
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan kotihoidossa ja asumispalveluissa työskentelevät lähihoitajat pitivät mobiililaitteiden käyttöä hyödyllisenä, koska se säästää työaikaa.

Kaksi kolmasosaa (66 %) kotihoidossa ja asumispalveluissa työskentelevistä lähihoitajista koki mobiililaitteiden käytön hyödyllisenä, sillä mobiilikirjaamisen koettiin säästävän työaikaa. Asiakas- tai potilastietojärjestelmää mobiililaitteella käyttävät ja kotihoidossa työskentelevät lähihoitajat kokivat työajan säästöä enemmän verrattuna asumispalveluissa työskenteleviin lähihoitajiin.

Työajan säästön mittaaminen perustui lähihoitajien itsearviointeihin.

Työajan säästöön yhteydessä olevia tekijöitä oli useita. Esimerkiksi ne lähihoitajat, jotka kokivat mobiilikirjaamisen vähentävän muistamisen tarvetta ja  olevan helppoa, antoivat parempia arvioita työajan säästöstä.       

THL:n arvion mukaan mobiililaitteella kirjaaminen lisääntyy entisestään, kun kotiin vietävien palveluiden tarve lisääntyy väestön ikääntymisen myötä. 

”Lähihoitajien kokemuksia asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuesta ja erityisesti lähihoitajien mobiilikirjaamisesta oli tärkeä tutkia, sillä lähihoitajat ovat Suomessa suurin ammattiryhmä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mobiililaitteet ovat tärkeä työväline lähihoitajien päivittäisessä työssä, ja niiden käytön tulisi tukea lähihoitajien työtä.”, toteaa tutkija Satu Paatela

”Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa olisi tärkeä tunnistaa ne lähihoitajat, joille mobiilikirjaaminen ei ole helppoa. Heille olisi tarjottava kattavaa perehdytystä ja säännöllistä koulutusta mobiilikirjaamiseen.”

Lähes 4 000 lähihoitajaa kertoi tietojärjestelmäkokemuksistaan

THL:n ja Itä-Suomen yliopiston Tietojärjestelmäkysely lähihoitajille toteutettiin yhteistyössä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa keväällä 2022. Liitot välittivät jäsenilleen linkin sähköiseen kyselyyn. Kyselyyn vastasi 3 866 lähihoitajaa, joista mobiilikirjaamista teki työssään noin kolmannes. 

Kysely oli jatkumoa tutkimuksille, joissa on selvitetty lääkärien, sairaanhoitajien ja sosiaalialan korkeakoulutettujen kokemuksia asiakas- ja potilastietojärjestelmien käytöstä. Tiedonkeruiden avulla on seurattu kansallisen Sotetieto hyötykäyttöön 2020 -strategian tavoitteiden toteutumista. Käyttökokemusten seurantaa jatketaan osana Digitaaliseen sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaa ja arviointia, johon kuuluu digipalvelujen, tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan kehityksen seuranta. 

Lisätietoa

Experiences of electronic health records’ and client information systems’ use on a mobile device and factors associated with work time savings among practical nurses: A cross-sectional study.

Lähihoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä ja digitaalisista palveluista esitellään seminaarissa lokakuussa:
Digi on liki - lähihoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä ja digitaalisista palveluista 22.10.2024

Yhteystiedot

Satu Paatela 
tutkija 
THL 
puh. 029 5247722
[email protected] 

Tuulikki Vehko 
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7321
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta sostiedonhallinta tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen