mRNA-koronarokotteita voidaan antaa toukokuusta lähtien kaikille rokotettaville ikäryhmille – AstraZenecan rokotteen ikäraja pysyy ennallaan

Julkaisuajankohta 21.4.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjaa, että jatkossa myös 65–69-vuotiaille voidaan antaa mRNA-rokotteita, jos rokotettava niin toivoo. Nyt useimmissa kunnissa on annettu 65–69-vuotiaille AstraZenecan Vaxzevria-rokotetta, jonka käyttö on Suomessa rajattu 65 vuotta täyttäneiden rokottamiseen. Ikääntyneet eli 70 vuotta täyttäneet ovat saaneet enimmäkseen mRNA-rokotteita.

”Erityisesti mRNA-rokotteiden saatavuus on parantunut ja paranee edelleen tulevien viikkojen aikana. 65–69-vuotiaat perusterveet ihmiset voivat halutessaan saada mRNA-rokotteen noin viikosta 18 eli toukokuun alusta lähtien. Siinä vaiheessa valtaosa ikääntyneistä ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä on saanut rokotuksen. Pienemmillä paikkakunnilla tämä voi toteutua mRNA-rokotteiden saatavuuden vuoksi hieman myöhemmin”, toteaa THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio

Ne 65 vuotta täyttäneet, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena Astra Zenecan rokotetta, saavat ensisijaisesti myös toisella rokotuskerralla AstraZenecan rokotetta. Alle 65-vuotiaille annetaan toisena annoksena aina mRNA-rokotetta. Suomen 65–69-vuotiaasta väestöstä hieman yli puolet on tällä hetkellä saanut koronarokotuksen.

Myös THL:n nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR suosittelee eri rokotevalmisteiden tarjoamista 65 vuotta täyttäneille.

AstraZenecan koronarokotteen saaneilla on havaittu Suomessa ja muualla Euroopassa harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joiden yleisyyttä eri ikäryhmissä ei tarkkaan tiedetä. Valtaosa näistä häiriöistä on havaittu alle 60-vuotiailla. Harvinaisen hyytymishäiriön keskimääräinen ilmaantuvuus on Euroopassa ollut noin yksi tapaus 100 000:tta AstraZenecan rokotteen saanutta kohden ja muutamissa maissa enimmillään noin yksi tapaus 40 000:tta kohden. Rokotevalmisteen käytölle Suomen koronarokotusohjelmassa on asetettu 65 vuoden alaikäraja, sillä tästä iästä lähtien vakavan koronavirustaudin ja tautiin menehtymisen riski kasvaa merkittävästi.

AstraZenecan rokotteen ikäraja pysyy ennallaan

THL pitää AstraZenecan koronarokotteen alaikärajan ennallaan 65 vuodessa. Myös KRAR suosittelee ikärajan säilyttämistä.

”Tässä epidemiatilanteessa ja rokotusten edetessä hyvin kaikilla on mahdollisuus saada rokotus kohtuullisen nopeasti. Alentamalla ikärajaa emme saavuttaisi sellaisia terveyshyötyjä, että ikärajan alentaminen olisi suositeltavaa, kun huomioidaan myös rokotteen mahdollisesti aiheuttamien harvinaisten haittavaikutusten mahdollisuus. Tämä koskee myös tilanteita, joissa alle 65-vuotias rokotettava haluaisi itse ottaa rokotteen”, toteaa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

KRAR on osaltaan arvioinut asiaa THL:n tuottaman lääketieteellisen ja epidemiologisen arvion pohjalta. Arviossa ei ole huomioitu rokotusaikataulun muutosten vaikutuksia koronaepidemian vuoksi tehtyjen rajoitustoimien purkamiseen tai epidemian muihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Lisätietoja:

Mia Kontio
THL
johtava asiantuntija
[email protected] 

Hanna Nohynek
THL
ylilääkäri
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto koronavirus - thlfi rokotukset - thlfi