Nettikyselyllä tietoa huumeiden käyttötavoista ja hankintakeinoista – menetelmä tavoittaa hyvin huumeita käyttäviä henkilöitä

Julkaisuajankohta 28.9.2023

THL on selvittänyt huumeiden käyttötapoja ja hankintakeinoja nettikyselyllä. Kysely toteutettiin vuonna 2021.  Vastaajat kertoivat viimeisen vuoden aikana käyttäneensä yleisimmin kannabista, jota vastaajista raportoi käyttäneensä 94 prosenttia. Yleisesti käytettyjä olivat myös erilaiset stimulantit kuten amfetamiini (50 %), ekstaasi/MDMA (41 %) ja kokaiini (31 %). 

Kolmasosa vastaajista oli käyttänyt viimeisen vuoden aikana viittä tai useampaa ainetta. Huumeita käytettiin pääsääntöisesti kotona, julkisilla paikoilla, musiikkifestivaaleilla ja juhlissa, klubeilla tai baareissa. Noin neljäsosa marihuanaa käyttäneistä oli käyttänyt sitä useammin kuin joka toinen päivä. 

Kokaiinia, muuntohuumeita ja ekstaasia/MDMA:ta käyttäneistä yli 60 prosenttia käytti niitä vain 1–5 päivänä vuodessa. 

Huumeita hankittiin pääasiassa itse ostamalla. Poikkeuksena oli kokaiini, jota enemmistö sitä käyttäneistä sai ilmaiseksi.  ”Tämä liittynee kokaiinin uuteen asemaan markkinoilla: saatavuuden lisäännyttyä useampi on kokeillut kokaiinia saatuaan sitä tuttavalta”, pohtii THL:n erityisasiantuntija Sanna Rönkä

Huumeita ostettiin keskimäärin muutaman päivän tarpeisiin. Huumeita ostettiin eniten suoran kontaktin kautta. Myös internet oli suosittu ostokanava. Huumeet toimitettiin pääasiassa tapaamalla myyjä tai välittäjä ulkona, mutta myös kotiinkuljetus oli melko tavallista.

Kyselyyn vastanneista puolet oli työelämässä ja noin neljäsosa opiskeli. Myös työssäkäyvillä ja opiskelijoilla huumeiden käyttö voi aiheuttaa haittoja ja muuttua ongelmalliseksi riippuvuuteen asti. Palveluissa olisi hyvä valmistautua siihen, että varhaista tunnistamista ja tukea on tarjolla samoin kuin hoitoa ja erilaisia haittoja vähentäviä tarjoavia palveluita.

Nettikysely on uusi tapa kerätä tietoa – tavoittaa myös nuoret miehet 

Tuore työpaperi tarjoaa uutta tietoa huumeiden käyttötavoista. Lisäksi tulokset vahvistavat monia aikaisempia tuloksia esimerkiksi Suomessa käytetyistä huumeista ja niiden yleisyydestä sekä huumeiden hinnoista laittomilla markkinoilla. 

Tulokset vahvistavat myös aikaisempien tutkimuksien tuloksia huumemarkkinoiden digitalisoitumisesta ja salatun verkon suuresta roolista Suomessa. 

Samansuuntaiset tulokset lisäävät luottamusta siihen, että kyselyyn on vastattu asiallisesti ja että huolellisesti toteutetulla nettikyselyllä voidaan luotettavasti kerätä tietoa huumeiden käytöstä Suomessa. 

Nettikyselyllä tavoitettiin 4 501 huumeita käyttävää ihmistä. Kysely tavoitti erityisesti nuoria miehiä. Nämä ovat väestöryhmä, joka perinteisesti on vastannut harvimmin väestökyselyihin, mutta on yliedustettu huumeita käyttävässä populaatiossa. Kyselyn tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää kaikkiin huumeita käyttäviin ihmisiin. 

Eurooppalainen nettikysely huumeista -hanke on EU:n huumevirasto EMCDDA:n käynnistämä projekti, jossa nettikyselyä kehitetään tiedonkeruumuotona muiden keinojen rinnalla. Tämä raportti perustuu vuonna 2021 Suomessa kerättyyn aineistoon. 

Lähde

Huumeiden käyttötavat ja hankintakeinot Suomessa - Eurooppalainen nettikysely huumeista 2021 

Yhteystiedot

Sanna Rönkä
erityisasiantuntija
THL
puh. 029 524 7369
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet huumeet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet