Nuorten nikotiinipussien käytöllä on vahvat yhteydet muiden nikotiinituotteiden käyttöön, nuuskan käyttö yleistynyt aikuisilla

Julkaisuajankohta 26.6.2024 12.00
Uutinen

Nikotiinipussien päivittäinen tai satunnaisempi käyttö on yleisintä ammattiin opiskelevilla pojilla, joista 21 prosenttia käytti nikotiinipusseja. Käyttö oli vahvasti yhteydessä nuuskaamiseen, tupakointiin ja sähkösavukkeiden käyttöön.

Päivittäin tupakoivista 44 prosenttia (päivittäin tai satunnaisemmin) ja päivittäin sähkösavukkeita käyttävistä 41 prosenttia käytti myös nikotiinipusseja ja 70 prosenttia nuuskaa.  Nikotiinipussien käyttö oli pääosin vähäistä nuorilla, jotka eivät olleet käyttäneet muita tupakka- ja nikotiinituotteita. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Hanna Ollilan mukaan nikotiinituotteiden rinnakkaiskäyttö edistää nikotiiniriippuvuuden syntyä ja ylläpitämistä. 

”Nikotiiniriippuvuus syntyy osalle nuorista nopeasti jo epäsäännöllisen käytön jälkeen, ja käytön lopettamisen vaikeus voi yllättää. Uudet tuotteet on suunniteltu koukuttamaan tehokkaasti suurilla nikotiinimäärillä ja nikotiinin imeytymistä parantavilla lisäaineilla. Suuriin nikotiinimääriin liittyy myös myrkytysvaara.”

Tietoa nikotiinipussien käytöstä kerättiin ensimmäistä kertaa Kouluterveyskyselyssä vuonna 2023. Kysely ajoittui osin samaan aikaan, kun Fimea muutti tulkintaansa nikotiinipussien sääntelystä lääkelain alaisena tuotteena ja niiden myynti Suomessa vapautui.

"Nikotiinipusseja sai alkaa myydä tupakan vastikkeena ilman myyntilupaa, ja aihe oli paljon esillä mediassa. Tuotteiden saatavuus lisääntyi nopeasti samoin kuin tietoisuus niistä. Uutisten sisältämät kuvat osaltaan markkinoivat tuotteita. Tässä tilanteessa myös nuorten kiinnostus selvästi heräsi”, toteaa Ollila

Yhä useampi aikuinen käyttää nuuskaa

Nuuskan käyttö on yleistynyt 20–64-vuotiaassa väestössä vuodesta 2000 vuoteen 2020. Myös nuuskan ja savukkeiden rinnakkaiskäyttö on yleistynyt. Tupakointi on kuitenkin vähentynyt enemmän kuin nuuskan käyttö on yleistynyt.

Vuonna 2022 nuuskaa käytti päivittäin 20–64-vuotiaista miehistä kuusi prosenttia ja naisista yksi prosentti.

”Nuuskan käyttö laski hieman miehillä ja pysyi samalla tasolla naisilla vuodesta 2020 vuoteen 2022, jolloin uusimmat tiedot ovat saatavilla. Nuuskan käyttö on siis edelleen selvästi korkeammalla tasolla kuin vuosituhannen alussa”, sanoo THL:n erityisasiantuntija Otto Ruokolainen.  

Nuuskan käyttö on yleisintä nuorilla aikuisilla ja miehillä. Sen käyttö on yleistynyt näiden ryhmien lisäksi eritoten aikuisilla, joilla on humalahakuista juomista. Miehillä päivittäinen tupakointi on yhteydessä pienempään todennäköisyyteen käyttää nuuskaa päivittäin mutta suurempaan todennäköisyyteen käyttää nuuskaa satunnaisesti verrattuna tupakoimattomiin miehiin.

Savuttomien tupakka- ja nikotiinituotteiden sääntelyä tulee kiristää

Nuuskan ja nikotiinipussien käyttö on terveydelle haitallista. Ne voivat sisältää korkean määrän nikotiinia ja lisäksi aineita, jotka voivat edesauttaa nikotiinin imeytymistä. Nuuskassa ja nikotiinipusseissa on myös makuaineita, jotka voivat vedota nuoriin. 

Suomessa nuuskan myyminen on kielletty, mutta nikotiinipussien myyminen sallittu. Yleisesti tiedetään, että tuotteen saatavuus ja hinta vaikuttavat sen käyttöön.

Nikotiinipusseja koskeva lakiesitys on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa. Lakimuutoksen myötä nikotiinipussit tulevat selkeästi myös tupakkalain tavoitteen piiriin. Tupakkalain tavoitteena on, että väestöstä vähemmän kuin viisi prosenttia käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita vuonna 2030. Myös esimerkiksi nuuskan käyttö luetaan tähän tavoitteeseen mukaan.

”Yhtenä hallituksen perusteena ottaa nikotiinipussit tupakkalain alaiseksi kulutustuotteeksi on halu ohjata aikuisten nuuskan kulutusta nikotiinipusseihin. Tämän toteuttamiseksi nyt laissa olevaa nuuskan korkeaa maahantuontikiintiöitä tulisi pienentää. Nuorten suojaamiseksi puolestaan tarvitaan selkeästi nyt esitettyä matalampi nikotiinimäärä, muita tupakkalain alaisia tuotteita vastaava makuainekielto sekä jo pitkään esitetty tupakka- ja nikotiinituotteiden ikärajan nosto 20 ikävuoteen”, toteaa Ruokolainen. 

”Sekä nuuskan käytön lisääntyminen että nikotiinipussien käytön yleisyys osoittavat, että tuotteiden saatavuutta ja houkuttelevuutta tulee rajoittaa”, Ruokolainen jatkaa. 

Lisätietoa

Nicotine pouch use by sex, school type and tobacco product use among Finnish adolescents during the 2023 change in regulatory scheme with deregulated sales. Addiction.

Tutkimuksessa tarkasteltiin nikotiinipussien käytön yleisyyttä nuorten eri ryhmissä vuonna 2023. Tutkimus perustuu Kouluterveyskyselyyn, jonka THL toteuttaa joka toinen vuosi yläkoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille sekä toisen asteen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille.

Patterns and determinants of exclusive smokeless tobacco (snus) use, exclusive smoking and dual use in general population during 20 years. Substance Use & Addiction Journal.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 20–64-vuotiaan väestön tupakoinnin ja nuuskan käytön muutoksia vuodesta 2000 vuoteen 2020. Tutkimus perustuu THL:n kyselyaineistoihin.

Yhteystiedot

Otto Ruokolainen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 6241

Hanna Ollila
erityisasiantuntija
puh. 029 524 8617

sähköposti: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tupakka tutkimusohjelma3hyte tutkimusuutinen