Oikeuskanslerin päätös: THL:n rokotetutkimuksiin liittyvät esteellisyyskäytännöt ovat asianmukaisia

Julkaisuajankohta 22.9.2023

Oikeuskanslerin 21.9. antaman päätöksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotetutkimusta ja rokotussuosituksia koskeva kantelu ei johda toimenpiteisiin. Saamiensa selvitysten perusteella oikeuskansleri pitää asianmukaisina käytäntöjä, joilla THL ja Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä arvioivat virkamiesten ja ryhmän jäsenten esteellisyyttä. 

Oikeuskansleri toteaa, että rokotussuosituksille on olemassa lääketieteelliset ja kansanterveydelliset perusteet ja että tartuntatautien ja rokotteiden tutkiminen sekä niihin liittyvien asiantuntijasuositusten antaminen ovat THL:n lakisääteisiä tehtäviä. 

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa esitettiin, että THL:n puolueettomuus vaarantuisi, koska se harjoittaa rokotetutkimustoimintaa samanaikaisesti, kun se antaa samoja rokotteita koskevia rokotussuosituksia. 

Oikeuskanslerin mukaan THL:n rokotetutkimus on kansanterveyden ja terveysturvallisuuden kannalta tärkeä tehtävä. Sitä koskevan tiedon on oltava mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää ja mahdollisia riskejä riippumattomuudelle on tärkeä tunnistaa. 

Lisätiedot

THL:n rokotetutkimuksiin liittyvät esteellisyyskäytännöt ovat asianmukaisia (oikeuskansleri.fi)

Oikeuskanslerin ratkaisu OKV/2695/10/2022 (pdf)

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto