Oikeuspsykiatrian ensimmäinen suomenkielinen oppikirja on ilmestynyt

Julkaisuajankohta 10.4.2024 10.36
Uutinen

Kirjassa kuvataan kattavasti oikeuspsykiatrinen palvelujärjestelmä, alaa ohjaava lainsäädäntö ja hallintomenettely sekä aiheeseen liittyvät filosofiset kysymykset. Laaja kliinisen oikeuspsykiatrian osuus käsittelee rikollisen käyttäytymisen ja psykiatristen häiriöiden välisiä yhteyksiä sekä häiriöiden etiologiaa ja niiden hoitoa.

Kirja palvelee oikeuspsykiatrian parissa työskenteleviä ammattilaisia kuten lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, tuomareita, syyttäjiä ja puolustusasianajajia. Kirja soveltuu myös oppimateriaaliksi esimerkiksi oikeuspsykiatriaan erikoistuville lääkäreille ja muille oikeuspsykiatrian erikoisalalle suuntaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, samoin kuin oikeustieteen ja oikeus-psykologian opiskelijoille. 

”Toivon ensimmäisen suomalaisen oikeuspsykiatrian oppikirjan löytävän laajan lukijakunnan ja hyödyttävän alan ammattilaisia, opiskelijoita ja alasta tietoa tarvitsevia henkilöitä”, sanoo THL:n ylilääkäri Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen

Alansa perusteoksena kirja edistää Suomen oikeuspsykiatrian kehitystä, kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuspsykiatriseen hoitoon määrättyjen henkilöiden hoitoa. Lisäksi kirjan toivotaan lisäävän oikeus-psykiatrian ja sitä sivuavien tieteenalojen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. 

Ahlgrén-Rimpiläinen, Aulikki; Seppänen, Allan; Melander, Sakari; Rautanen, Mika. Oikeuspsykiatria. Teema 37, THL 2024. 

Verkkojulkaisu

Painettu julkaisu saatavilla verkkokaupasta 

Lisätietoja 

Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen
ylilääkäri
THL
puh. 029 524 7072
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Mielenterveys Mielenterveys Uutiset ja tiedotteet