Oman kaivon kunto kannattaa tarkastaa keväällä – sade- ja sulamisvedet voivat pilata veden laadun ja aiheuttaa vatsataudin

Julkaisuajankohta 26.3.2021

Tarkkaile kaivon kannen kuntoa, muita vaurioita, maan painimusta, pintavalumia sekä veden hajua, väriä ja makua.

Kaivon kunto kannattaa tarkistaa keväisin. Mikäli kaivon rakenne on vaurioitunut, sade-, sulamis- ja tulvavesien mukana kaivoon voi päätyä epäpuhtauksia, joista voi olla haittaa terveydelle.  

”Kuluneen talven aikana lunta on ollut runsaasti kaikkialla Suomessa. Kevään eteneminen on jo käynnistynyt ja lähiaikoina lumien sulamisvettä on liikkeellä. Myös runsaiden sateiden aikana vettä on liikkeellä runsaasti”, sanoo THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus.

Kaivo on kunnostettava ja puhdistettava silloin, jos kaivon puutteellinen rakenne mahdollistaa sade- ja sulamisvesien pääsyn kaivon sisälle, esimerkiksi kaivon kannen raoista. Myös pieneliöt ja jyrsijät voivat tunkeutua heikkojen kansirakenteiden läpi kaivoon.

Mökkien ja omakotitalojen yksityiset kaivot ovat omistajiensa vastuulla

Yksityiskaivot ovat omistajiensa vastuulla. Edes huolella ja taidolla rakennettu kaivo ei pärjää ilman säännöllistä huoltoa. Kaivonomistajien tulisikin säännöllisin väliajoin tarkistaa oman kaivonsa kunto ja rakenteet sekä tehdä tarvittavat korjaukset.

  • Kaivon kannen tulee olla niin tiivis, ettei sadevesi pääse kulkeutumaan kaivoon kannen raoista.
  • Kaivon sisälle kannattaa myös kurkistaa. Jos kaivon renkaiden ja putkien läpivientien saumat eivät ole tiiviit tai jos kaivon renkaiden välistä puskee kaivon sisälle puun juuria, ei kaivo toimi oikealla tavalla. Sisärakenteiden tiiviydellä varmistetaan, että vesi päätyy kaivoon oikeaoppisesti ainoastaan pohjan kautta.

Mikäli oma aika ja taidot eivät riitä kaivon kunnostamiseen, kannattaa ottaa yhteys kaivojen kunnostukseen erikoistuneeseen yritykseen.

Kaivon sijoittamista tontille kannattaa suunnitella huolella.

  • Kaivo kannattaa rakentaa paikkaan, jossa se on mahdollisimman kaukana veden laatua uhkaavista tekijöistä, kuten kiinteistön omasta tai naapurin jätevesijärjestelmästä.
  • Kaivon ympäröivän maaperän tulee viettää kaivosta poispäin, jotta sade- ja sulamisvedet eivät kulkeudu kaivoon.
  • Kaivon routasuojausten tulisi olla kunnossa. Näin routa ei pääse liikuttelemaan kaivon renkailta.

Kaivoveden turvallisella laadulla estetään vatsatauti

Kaivon ylläpito, säännöllinen huolto ja kaivoveden laadun tutkituttaminen ovat kaivon omistajan vastuulla. Jos kaivo on ollut pitkään käyttämättä, kannattaa veden laatu tarkistaa ja tarvittaessa tutkituttaa paikallislaboratoriossa ennen kuin vettä alkaa juoda tai käyttää ruoanlaittoon.

Kaivoveden poikkeava väri, haju tai maku voivat kertoa veden likaantumisesta, joka pahimmassa tapauksessa voi johtaa vatsatautiin. Sameaa vettä ei tule koskaan käyttää juomavetenä. Kaivon likaantumisen syy tulee selvittää ja poistaa. Jos likaantumisen syytä ei voida poistaa, voi ainoana vaihtoehtona olla uuden kaivon rakentaminen.

Epäselvissä tilanteissa kaivonomistaja voi kysyä neuvoja ja ohjeita oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Lisätietoja

Kaivovesi

Outi Zacheus
erikoissuunnittelija
THL
p. 029 524 6374
[email protected]


Ilkka Miettinen
johtava tutkija
THL
p. 029 524 6371
[email protected]

Pääsivusto Ympäristöterveys talousvesi - thlfi vesi - thlfi