On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast: yhteistyöstä voimaa Kelan ja sosiaalityön välille

Julkaisuajankohta 28.11.2023 14.41 | Julkaistu suomeksi 18.12.2023 klo 13.13
Uutinen

On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa aiheena on yhteistyö Kelan ja sosiaalityön välillä.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos · On aika puhua aikuissosiaalityöstä Jakso 3

Kelan ja sosiaalityön välistä yhteistyötä tehdään paikallisesti ja valtakunnallisesti. Käytössä on Kelan valtakunnallinen viranomaislinja, alueelliset yhteystiedot, mutta myös Chat-palvelua ja työntekijöiden Teams -rinkejä on käytetty.  

Paneudumme sosiaalityön tietojärjestelmiin ja kirjaamiseen liittyviin kysymyksiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa. Vieraina ovat johtava sosiaalityöntekijä Minna Karjalainen Helsingin kaupungilta, suunnittelun asiantuntija Kirsi Metsävainio ja johtava lakimies Petri Lemettinen Kelasta. 

Tavoitteena kahdensuuntainen tietojenvaihto 

Keskeisin tiedonsiirron kanava on Kelan etuustietopalvelu Kelmu, jonka avulla sosiaalityössä voidaan esimerkiksi tarkistaa asiakkaan saamat etuudet tai lähettää Kelaan asiakkaan perustoimeentulotuen asiakirjoja asiakkaan pyynnöstä. Kelmun kautta Kela tekee myös ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeesta hyvinvointialueiden sosiaalityöhön. 

”Tavoitteena on saada Kelmu-järjestelmästä yhä enemmän kahdensuuntainen, jolloin tieto liikkuisi yhä paremmin molempiin suuntiin Kelan ja sosiaalitoimen välillä”, sanoo Kelan suunnittelun asiantuntija Kirsi Metsävainio.

Toiminnallisuuksia lisätään koko ajan ja niitä myös pilotoidaan. 

”Vuoden 2023 aikana on siirretty noin 75 000 dokumenttia hyvinvointialueilta Kelaan”, sanoo Metsävainio. Hänen mukaansa on pohdittava myös sitä, miten tietojen vaihdosta saataisiin kehitettyä sellainen, että asiakkaan prosessi ohjaisi tietojen vaihtoa. 

Sosiaalityössä toivotaan Kelalta nopeaa reagointia asiakkaiden huoleen

Sosiaalityön tarve saattaa tulla ilmi, kun asiakas hakee Kelan etuuksia.

”Yleisimmät syyt sosiaalihuollon tarpeeseen liittyvät elämänhallintaan, toimeentuloon, terveyteen tai asumiseen”, sanoo Kelan johtava lakimies Petri Lemettinen. 

Helsingin kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän Minna Karjalaisen mukaan asiakkaan sosiaalityön tarpeen tunnistamisessa on vielä aika paljon vaihtelua. Toisinaan Kelassa on tehty hyvinkin kattava ja selkeä arvio asiakkaan tilanteesta. Toisinaan arvio on kuitenkin hyvin suppea: sosiaalityöhön tulee pelkkä tieto, että asiakkaan tilanne herättää huolta. 

”Aikuissosiaalityön näkökulmasta toivoisimme, että Kela voisi avata hieman nykyistä paremmin sitä, millainen huoli asiakkaasta on herännyt ja mitä kaikkea asiakkaan tilanteesta, sillä hetkellä Kelassa tiedetään,” ehdottaa Karjalainen. 

Kelassa palvelutarpeen tunnistamisen haasteet on tiedostettu ja käytäntöjä kehitetään. 

On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast 

On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast-sarja käsittelee aikuissosiaalityön ajankohtaisia kysymyksiä ratkaisukeskeisesti ja tuo esiin ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Sarjaan tehdään yhteensä neljä jaksoa.  

Podcastin kolmannen jakson juontajina toimivat Joel Hämäläinen ja Minna Kivipelto THL:stä.  

Podcast liittyy Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) hankkeeseen. 

On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast

Yhteystiedot 

Minna Kivipelto 
johtava tutkija 
THL 
puh. 029 524 7760 
sähköposti: [email protected]

Sote-palvelujen johtaminen Sote-palvelujen johtaminen tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen