Opiskelijan kesäisellä työpöydällä kudosnäytteitä ja muuntohuumeita

Julkaisuajankohta 27.8.2019

THL:n oikeustoksikologiayksikössä ahersi tänä kesänä useita kemian ja laboratorioanalytiikan korkeakouluopiskelijoita. Monipuolisista opintotaustoista ponnistavat Linda, Matias, Iita ja Heini kertovat kesätöidensä ennakko-odotuksista ja keskeisistä työtehtävistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella uuden lukuvuoden kynnyksellä. 

Matias Järvilehto ja Heini Sundtröm oikeustoksikologiayksikön laboratoriossa

Matias Järvilehto ja Heini Sundström oikeustoksikologiayksikön laboratoriossa.

Korkeakoulujen käytävillä vaihtuu tiuhaan tieto eri alojen työnantajista. Myös THL pyörii kiltojen sekä ainejärjestöjen taukotiloissa kielen päällä. Aiempien vuosikurssien opiskelijoiden suositukset ja vinkit saivat myös monen tänä kesänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella työskennelleen hakemaan avoinna olevia paikkoja.

”Helsingin yliopiston kemistit järjestivät oikeustoksikologiayksikköön viime syksynä ekskursion ja työympäristö vaikutti mielenkiintoiselta. Tämä työ oli ykköstoiveeni kesätyöhaussa ja se toteutui”, sanoo toisen opiskeluvuotensa päättänyt Heini Sundström.

”Olin kiltahuoneella keväällä tekemässä työhakemuksia ensimmäisen ”oikean” kesätyön toivossa, kun ystäväni vinkkasi tästä paikasta. Haastattelu sujui hyvin ja paikka oli minun,” kuvailee kolmannen vuoden kemian opintojen parissa aloittava Matias Järvilehto.

Ennakko-odotukset työstä kehittyvät opintojen myötä

Laboratorioanalytiikkaa opiskelevat Linda Attenberg ja Iita Ollanketo tarttuivat kesätyöhön korkein odotuksin. He työskentelivät oikeustoksikologian laboratoriossa tutkimusanalyytikkoina.

”Perehdyin aiempien vuosikurssien opiskelijoiden antamiin palautteisiin, joita he olivat kirjoittaneet oikeustoksikologiayksiköstä ollessaan itse täällä kesätöissä tai harjoittelussa. Nämä palautteet olivat kaikki hyvin positiivisia”, sanoo laboratorioanalytiikkaa opiskeleva Linda Attenberg.

Iita Ollankedon keskeinen tavoite THL-kesälle oli päästä soveltamaan koulunpenkillä oppimaansa haastavassa työympäristössä.

”Odotukseni työstä ovat toteutuneet täysin. Työtehtävät ovat olleet mielenkiintoisia ja työilmapiiri positiivinen ja kannustava”, hän toteaa.

Iita Ollanketo ja Linda Attenberg THL:n edustalla

Myös Iita Ollanketo ja Linda Attenberg työskentelivät kesän THL:llä.

Vainajapuolella kesällä työskennelleen Järvilehdon ja Sundströmin mukaan akkreditoituneessa laboratoriossa työskentely on oma maailmansa yliopiston harjoituksiin verrattuna.

”En osannut edes kuvitella, mitä kaikkia tutkimuksia vainajien eri näytteistä voidaan tehdä. Toisaalta minulle tuli myös yllätyksenä miten pienellä porukalla työtä pyöritetään, sillä näytteitä tulee joka puolelta Suomea”, huomauttaa Heini Sundström.

”Akkreditoidussa laboratoriossa työskentely on jokseenkin erilaista suhteessa yliopiston harjoitustöihin, kun lähes kaikille tehtäville on seikkaperäiset ja tarkat ohjeet sekä käytännöt. Toisaalta yliopistolla opetetut hyvät laboratoriotyötavat osoittautuivat yllättävän hyödyllisiksi”, arvioi Matias Järvilehto.

Alkoholipitoisuuksia ja huumausaineiden seulontaa

Kesätyöntekijöiden työtehtävät ovat osoittautuneet monipuolisiksi. Nelikko onkin tarttunut annettuun vastuuseen innokkaasti.

”Keskeisiä työtehtäviäni ovat olleet alkoholipitoisuuksien määrittäminen sekä laaja huumaus- ja lääkeaineiden seulonta ja kvantitointi. Kiinnostavinta ja samalla haastavinta on ollut alkoholipitoisuuksien tulosten tarkastelu”, kertoo Iita Ollanketo.

Tähän yhtyy myös Linda Attenberg ja kertoo lisäksi tutkineensa kesän aikana amfetamiinijohdannaisia näytteistä.

”Minulle on koulutettu kaksi erilaista tutkimusmenetelmää, joista toinen on näytteille tehtävä kiinteäfaasiuutto. Tämä uutto on osa laajaa lääkeaine- ja huumeseulontaa”, hän lisää.

Oikeustoksikologian kesätyöntekijät palaavat nyt monen muun korkeakouluopiskelijan tavoin koulunpenkille hyödyntämään kesällä haalittua työkokemusta. Nelikko näkeekin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhtenä potentiaalisena tulevaisuuden työnantajanaan – mutta ensin opinnot hoidetaan kunnialla loppuun. 

Lue lisää THL:n oikeustoksikologiayksiköstä 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet huumeet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet