Osallistu rahapelaamisen riskirajojen määrittelyyn

Julkaisuajankohta 17.8.2023

Rahapeleistä tiedetään koituvan haittoja niin pelaajalle, hänen lähipiirilleen kuin ympäröivälle yhteiskunnalle. Rahapelejä pelaavat henkilöt harvoin tunnistavat tai ovat tietoisia siitä, mitkä tekijät saattavat nostaa ongelmallisen pelaamisen riskiä ja näin aiheuttaa heille haittoja. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin etsitään kuumeisesti keinoja rahapelihaittojen vähentämiseksi.

Tämän THL:n kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten hyvin tutkimukseen perustuvat, alun perin Kanadassa luodut rahapelaamisen matalamman riskitason ohjeistukset (Lower Risk Gambling Guidelines) soveltuvat rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen Suomessa. 

Tutkimuksessa kysytään suomalaisten mielipiteitä rahapelaamisesta muun muassa seuraavien kysymysten avulla:

  • onko rahapelaamiseen kulutetulla rahalla kuukaudessa merkitystä rahapeliongelman kehittymiseen? 
  • mitä mieltä olet pelaamisen useudesta, onko se riskitekijä? 
  • onko eri rahapelityypeillä (esim. lotto tai vedonlyönti) vaikutusta ongelmallisen rahapelaamisen kehittymiseen?

Tutkimukseen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastaaminen kyselyyn on täysin vapaaehtoista ja nimetöntä. Vastauksesi ovat arvokkaita, riippumatta siitä oletko itse pelannut rahapelejä vai et.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston (CEACG) ja EHYT ry:n kanssa.

Siirry kyselyyn

Lisätiedot

Kanadalaisen Lower Risk Gambling Guidelines (LRGG) -ohjeistuksen käytettävyyden tutkimus Suomessa 

Yhteystiedot

Jussi Palomäki
erikoistutkija
puh: 029 524 7330
sähköposti: [email protected]

Sari Castrén
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8525
sähköposti: [email protected]


 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelaaminen - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelihaitat - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelitutkimus - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet