Osastohoidon kesto lyhenee edelleen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Julkaisuajankohta 14.12.2021

Viikon kestäneiden hoitojaksojen osuus kaikista hoitojaksoista kasvoi 42 prosentista noin 45 prosenttiin vuodesta 2019. Yli kaksi viikkoa kestäneiden hoitojaksojen osuus sen sijaan laski. 

Ensimmäisen koronavuoden vaikutusta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ei tilastojen perusteella voida vielä luotettavasti arvioida. Nyt julkaistujen lukujen perusteella vaikutukset ovat kuitenkin olleet vähintäänkin maltillisia

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin yhteensä hieman yli 200 000 potilasta vuonna 2020.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiden määrä vuosina 2010–2020

Viivakuvio tilastosta.

Tytöillä ja naisilla enemmän masennus- ja ahdistuneisuushäiriöitä – pojilla enemmän lapsuusiän häiriöitä ja työikäisillä miehillä vaikeita psykoottisia häiriöitä

Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten ikäryhmissä naisilla on enemmän vuodeosaston hoitojaksoja kuin miehillä. 13–24-vuotiaiden naisten vuodeosastohoidon tyypillisiä syitä ovat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt. 

Naisia on enemmän avohoidossa (58 %), koska naisten yleisimmät psykiatriset sairaudet ovat tavallisesti avohoidossa hoidettavia masennus- ja ahdistuneisuushäiriöitä. Pojilla on tyttöjä lapsuusiän häiriöitä, kuten autismin kirjon häiriöitä sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden ja käytöshäiriöitä.

Työikäisiä miehiä on vuodeosastohoidossa enemmän kuin naisia. Tämä johtuu miesten suuremmasta sairastavuudesta vaikeisiin psykoottisiin häiriöihin, jotka ovat yleinen vuodeosastohoidon syy. Kaiken kaikkiaan miesten osuus vuodeosastolla hoidetuista potilaista on (47 %).

Naisten osuus psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon potilaista oli 53 prosenttia ja avohoidon 58 prosenttia.

Lue lisää psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta

Lisätietoja

Atte Kyrölä
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7832
[email protected]

Jutta Järvelin
ylilääkäri
puh. 029 524 7254
[email protected]

Mielenterveys Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tilastouutinen - thlfi