Osastohoidon kesto lyhenee edelleen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Julkaisuajankohta 29.11.2023 9.28
Uutinen

Alle viikon kestäneiden hoitojaksojen osuus kaikista hoitojaksoista kasvoi hieman vuodesta 2021. Yli kaksi viikkoa kestäneiden hoitojaksojen osuus pysyi ennallaan.

Alle viikon kestäneiden hoitojaksojen osuus kaikista hoitojaksoista kasvoi hieman vuodesta 2021. Yli kaksi viikkoa kestäneiden hoitojaksojen osuus pysyi ennallaan.

Psykiatrisen vuodeosastohoidon potilaiden määrä väheni 8,6 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022. Julkisen avohoidon potilaiden määrä väheni noin 7,8 prosenttia.

”Tämän vuoden lukuihin vaikuttavat tiedonsiirto-ongelmat, joita ratkotaan yhdessä toimijoiden kanssa”, kertoo THL:n erikoissuunnittelija Atte Kyrölä.

Tilastoraportissa on kuvattu tiedonsiirtoon liittyviä näkökulmia tarkemmin.

Hoitoilmoitusrekisteri päivittyy jatkuvasti, joten puutteita tai virheitä voidaan korjata myös takautuvasti.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin yhteensä hieman yli 25 000 potilasta vuonna 2022. Vuodeosastolla hoidettiin noin 21 000 potilasta, julkisen puolen avohoidossa 182 000 potilasta ja yksityisen puolen avohoidossa noin 25 000 potilasta.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiden määrä vuosina 2012–2022

Viivakuvio tilastosta

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tiedonkeruu on laajentumassa yksityiseen avohoitoon.

Tässä raportissa tarkastellaan vain psykiatrista erikoissairaanhoitoa eikä mielenterveyspalveluja kokonaisuutena. Perusterveydenhuollon mielenterveystyö ei sisälly tähän raporttiin.

Tytöillä ja naisilla enemmän masennus- ja ahdistuneisuushäiriöitä – pojilla enemmän lapsuusiän häiriöitä ja työikäisillä miehillä vaikeita psykoottisia häiriöitä

Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten ikäryhmissä naisilla on enemmän vuodeosaston hoitojaksoja kuin miehillä. 13–24-vuotiaiden naisten vuodeosastohoidon tyypillisiä syitä ovat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt. 

Naisia on enemmän avohoidossa (60 %), koska naisten yleisimmät psykiatriset sairaudet ovat tavallisesti avohoidossa hoidettavia masennus- ja ahdistuneisuushäiriöitä. 

Pojilla on tyttöjä enemmän lapsuusiän häiriöitä, kuten autismin kirjon häiriöitä sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden ja käytöshäiriöitä.

Työikäisiä miehiä on vuodeosastohoidossa enemmän kuin naisia. Tämä johtuu miesten suuremmasta sairastavuudesta vaikeisiin psykoottisiin häiriöihin, jotka ovat yleinen vuodeosastohoidon syy. Kaikkiaan miesten osuus vuodeosastolla hoidetuista potilaista on 43 prosenttia.

Lue lisää psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta

Lisätietoja

Atte Kyrölä
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7832
[email protected]

Mielenterveys Pääsivusto tilastouutinen