Pelihaittojen ehkäisystä on tulossa itseopiskeluaineisto ammattilaisille

Julkaisuajankohta 18.6.2015

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tuottanut kevään 2015 aikana Pelihaittojen ehkäisy -itseopiskeluaineiston, joka on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan sekä nuorisotyön henkilöstön ja kaikkien pelihaittojen ehkäisystä kiinnostuneiden käyttöön. Aineisto koostuu kahdesta osa-alueesta:

  • Rahapelaaminen ja rahapelihaittojen ehkäisy
  • Digitaalinen pelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy

Itseopiskeluaineisto on syksyllä vapaasti netissä käytettävissä. Touko-kesäkuun aikana aineistoa pilotoi eri puolilta Suomea oleva moniammatillinen ryhmä. 

Tarjolla tietoa ja työvälineitä pelihaittojen ehkäisyyn

Tavoitteena on, että itseopiskeluaineistoon perehtyvät saavat tiiviissä muodossa perustietoa ja työvälineitä sekä raha- että digitaalisen pelaamisen osalta pelaamisesta, pelihaitoista ja -ongelmista, yhteisötason ehkäisevästä työstä, pelaamisen puheeksiotosta, pelihaittojen tunnistamisesta ja arvioinnista, varhaisesta tuesta peliongelmissa ja palveluista. 

Opiskeluaineistot koostuvat teksteistä, diasarjoista, videoista ja oppimistehtävistä. Sekä rahapelaamista että digitaalista pelaamista koskevat aineistopaketit on rakennettu kokonaisuuksiksi, jossa aluksi tarkastellaan pelaamista ja pelihaittoja ilmiönä, ja sen jälkeen käydään läpi pelihaittoja ehkäisevää työtä sekä yhteisöllisellä että yksilötasolla. Oppimistehtävinä voi tehdä esimerkiksi lyhyitä itsearviointitestejä tai vaikkapa peliarvioinnin.  Parhaiten aiheesta saa kokonaiskäsityksen käymällä aineiston systemaattisesti läpi, mutta aineisto soveltuu myös yksittäisiin aineistoihin tutustuvalle oman tiedontarpeen mukaan.  

Lisätietoa rahapelihaittoihin liittyvästä koulutuksesta

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet