Perusturvan ostovoima on kasvanut hallituskauden aikana korkeasta inflaatiosta huolimatta

Julkaisuajankohta 28.2.2023

Perusturvan saajien tulotaso on kasvanut suhteessa yleiseen hinta- ja ansiotasoon hallituskauden 2019–2023 aikana, toteaa perusturvan riittävyyttä arvioinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtama asiantuntijatyöryhmä. Perusturvan saajiksi lasketaan työmarkkinatuen, peruspäivärahan, takuueläkkeen sekä vähimmäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahojen sekä leskeneläkkeen saajat.

Hallitus toteutti etuuksien lakisääteiset indeksitarkistukset sekä korotti perusturvan tasoa vuonna 2020 ja lapsien osalta väliaikaisesti myös vuonna 2023. Raportin mukaan hintojen nousu kasvattanee myös monien kotitalouksien asumistukien tasoa vuonna 2023, koska vuokrataso on kasvanut maltillisesti, mutta asumistukien kattovuokria on nostettu yleisen hintatason kehityksen mukaisesti. 

Kaikki perusturvan saajat eivät kuitenkaan ole hyötyneet sen parantuneesta tasosta.

”Iso osa perusturvan saajista on oikeutettu myös toimeentulotukeen, ja perusturvan korotukset pienentävät saadun toimeentulotuen määrää täysimääräisesti, jolloin kotitalouden tulotaso pysyy samana. Toisaalta lapsiperheiden toimeentulotuen tasoa on korotettu nyt vuonna 2023,” THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola sanoo.

Nykyinen perusturvan taso ei mahdollista yhteiskunnallista osallisuutta

Perusturvan riittävyyttä arvioitiin muun muassa vertaamalla tuloja suhteessa Turun yliopiston laatimiin viitebudjetteihin, jotka heijastavat yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollistamaa kulutustasoa. Työryhmän arvion mukaan työttömän, sairaan ja vanhempainvapaan perusturva ei edelleenkään riitä kattamaan viitebudjetteja. 

Perusturvan saajista eläkeläisillä turvan taso on riittävä, mutta opiskelijan sosiaaliturva riittää kattamaan menot vain opintolainan kanssa.

”Perusturva ei yleisesti riitä monessakaan tilanteessa kattamaan kulutustasoa, jolla kotitalous pääsisi osalliseksi yhteiskunnassa. Tilanne on sama monessa muussakin maassa, sillä Suomen perusturvan taso on ostovoimaltaan tilanteesta riippuen vähintään ylempää keskitasoa, kun vertaa muihin Euroopan maihin,” THL:n asiantuntija Susanna Mukkila vertaa.

Lain mukaan perusturvan riittävyys on arvioitava joka neljäs vuosi. Arviointi perustuu esimerkkilaskelmiin erilaisista kotitalouksista, jotka asuvat kerrostaloasunnoissa kohtuullisella vuokratasolla.

Lisätietoa

Perusturvan riittävyyden arvioinnin tuloksia esitellään julkaisuwebinaarissa tiistaina 28.2. klo 10–11.
Lisätietoa ja linkki tilaisuuteen

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2019–2023

Kooste: Perusturvan riittävyys 2019–2023

Yhteystiedot

Jussi Tervola
THL
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 6134
sähköposti: [email protected]

Susanna Mukkila
asiantuntija
THL
puh. 029 524 7326
sähköposti: [email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi