Pohjois-Karjalassa käytettiin vähiten rahaa sote-palveluihin suhteessa asukkaiden palvelujen tarpeeseen

Julkaisuajankohta 1.7.2021

Eniten rahaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen kului vuonna 2019 Länsi-Uudellamaalla, kun huomioidaan asukkaiden palvelujen tarve. Pohjois-Karjalan tarvevakioidut sote-menot olivat jälleen maan pienimmät, noin 13 prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin.

Länsi-Uudellamaalla menot olivat tarvevakioituna 12 prosenttia maan keskitasoa korkeammat. Länsi-Uudenmaan sote-menot olivat maan toiseksi pienimmät mutta sen palvelutarve suhteessa koko maahan vielä alhaisempi, minkä vuoksi menot olivat korkeat suhteessa tarpeeseen.

Luvut selviävät THL:n julkaisemasta tilastosta. 

Palvelujen tarpeeseen vaikuttaa ennen kaikkea alueen asukkaiden sairastavuus, mutta myös ikä- ja sukupuolijakauma sekä sosioekonomiset tekijät. Maakunnittain palvelujen tarvetta oli eniten Etelä-Savossa, 25 prosenttia enemmän kuin maassa keskimäärin. Länsi-Uudellamaalla palvelutarve oli matalin, 23 prosenttia maan keskitasoa vähäisempi.

Kuntatasolla vaihtelu oli vielä suurempaa. Pienintä palvelujen tarve oli Kauniaisissa ja Espoossa, 35–39 prosenttia alle maan keskitason. Korkeinta tarve oli Sallassa, 76 prosenttia enemmän kuin maassa keskimäärin. 

Tarvevakioidut sote-menot hyvinvointialueittain 2019.

Tarvevakioidut sote-menot hyvinvointialueittain 2019.

Tarvevakioidut menot lasketaan poikkileikkausaineistosta, eikä niitä voi suoraan verrata aiempien vuosien tietoihin. 

Tarvevakioidut menot eivät kerro sote-palveluiden laadusta tai saatavuudesta 

Väestön palvelutarpeiden lisäksi sote-menoihin vaikuttavat monet muut tekijät. Tarvevakioidut menot voivat olla maan keskitasoa matalammat, jos toiminta on tehokasta, hoitoketjut toimivat alueella hyvin, yksikkökustannukset ovat pienet – tai jos alueella käytetään paljon kunnallisia palveluja korvaavia yksityisiä palveluja, kuten työterveyshuoltoa. Toisaalta korkeat tarvevakioidut menot voivat olla seurausta siitä, että alueella on päätetty panostaa keskimääräistä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lisätietoa

Tarvevakioidut menot THL:n sivuilla

Yhteystiedot

Tuukka Holster
tutkija 
THL
puh. 029 524 7937 
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tilastotouutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi