Pohjoismaiden vertailu: rahapelaamisen kanavoinnista puhutaan eri merkityksissä

Julkaisuajankohta 10.6.2022

Rahapelaamisen kanavoinnilla pyritään ohjaamaan pelikysyntää säänneltyjen rahapeliyhtiöiden tarjoamiin peleihin. Alkoholitutkimussäätiön ja THL:n toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin asiakirja-aineistoon pohjaten kanavoinnille annettuja merkityksiä eri pohjoismaisten toimijoiden, kuten virkamiesten ja rahapeliyhtiöiden, puheessa. Tulokset osoittavat, että kaikissa Pohjoismaissa kanavoinnin perusmerkitykset olivat kysynnän ohjaaminen säänneltyyn tarjontaan sekä säännellyn tarjonnan houkuttelevuuden ylläpitäminen. Suomi erosi muista Pohjoismaista esimerkiksi siinä, että vain täällä sääntelemättömän pelitarjonnan rajoittamista perusteltiin haittojen ehkäisyllä. 

Tulokset viittaavat siihen, että kanavointia koskeva puhe ei ole vain neutraalia asiantilojen kuvaamista, vaan eri toimijat pyrkivät kanavoinnin eri merkityksiä painottamalla vaikuttamaan rahapelipolitiikkaan. 

Suomessa on ehdotettu kanavoinnin lisäämistä rahapelipolitiikan viralliseksi tavoitteeksi. Tulosten perusteella tämä saattaisi käsitteen monimerkityksellisyyden vuoksi lisätä epäselvyyttä rahapelipolitiikan tavoitteista ja heikentää haittojen ehkäisyn ja vähentämisen merkitystä rahapelipolitiikan tärkeimpänä tavoitteena. 

Lisätietoja

Magdaleena Selkee, Jani Selin, Susanna Raisamo & Tomi Lintonen: Rahapelaamisen kanavointi: käsitteen käyttö ja sen merkitykset eri Pohjoismaissa. Yhteiskuntapolitiikka 3/2022.

Jani Selin
Erikoistutkija
THL
p. 029 524 7146
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelaaminen - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet