Pohjoismaisten rahapelitutkijoiden seminaarissa keskusteltiin verkkorahapelaamisesta

Julkaisuajankohta 19.4.2023

Helsingissä järjestettiin maaliskuussa 2023 neljäs pohjoismaisten rahapelitutkijoiden seminaari, Gamic. Useissa esityksissä korostui verkkorahapelaamisen haasteet sääntelylle, rahapelihaittojen ehkäisylle ja väestön hyvinvoinnille. Verkkorahapelaaminen on valtioiden rajat ylittävää liiketoimintaa, ja sen sääntely ja valvonta on tämän vuoksi vaikeaa.

Sääntelyn ulkopuolista verkkopelaamista esiintyy kaikissa Pohjoismaissa. Rahapelitoimintaa valvovien viranomaisten rooli on tämän vuoksi korostunut. Tämä toi esiin norjalaisen  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetin tutkija Charlie Thompson omassa valvontaviranomaisten toimintaa eri Pohjoismaissa vertailleessa esityksessään. 

Sääntelyn ulkopuolinen verkkorahapelaaminen oli keskeinen peruste, kun Ruotsissa uudistettiin verkkorahapelaamisen sääntelyä vuoden 2019 alusta. Ruotsissa siirryttiin malliin, jossa verkkorahapelien toimeenpanoa koskeneista yksinoikeuksista luovuttiin ja avattiin markkina kaikille lisenssiehdot täyttäville yrityksille. Ruotsin Folkhälsomyndighetenin tutkija Jessika Spångberg kuvasi esityksessään, kuinka siirtymää perusteltaessa aiemmin tärkeässä asemassa ollut kansanterveysajattelu heikkeni ja rahapelitoimintaa alettiin ohjaamaan markkinalähtöisemmin. Tämä kehitys on kiinnostava, sillä myös Suomessa tarvetta vapauttaa verkkorahapelimarkkinat on perusteltu markkinoiden toiminnan näkökulmasta. Tällöin rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen on vaarassa unohtua.

Verkkorahapelaamisen kasvuun liittyy myös suurten kansainvälisten rahapeliyhtiöiden synty. Thomas Babila Sama Helsingin yliopistosta kertoi, että rahapeliteollisuus on pyrkinyt vaikuttamaan päätöksentekoon Ruotsissa ja Suomessa. Rahapeliteollisuuden vaikuttamistavat ovat samankaltaisia, joita alkoholi- ja tupakkateollisuus on käyttänyt.

Lisätietoa

Online Gambling, Regulation and the Pandemic – hot topics at Helsinki GAMIC Workshop

Jani Selin
erikoistutkija
THL
[email protected]


 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet pelihaitat - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelihaitat - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelitutkimus - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet