Poliisin tutkinta-asiakirjoista tietoa rahapelihaittoja kokeneiden itsemurhaan päätyneiden haastavista elämäntilanteista

Julkaisuajankohta 8.8.2023

THL:n tutkimuksen mukaan itsemurhaan päätyneet vakavia rahapelihaittoja kokeneet henkilöt elivät haasteellisissa sosiaalisissa olosuhteissa. Vuosina 2017–2021 vähintään 21 ihmistä päätti elämänsä koettuaan rahapelihaittoja. Näiden ihmisten sosiaalisia olosuhteita luonnehtivat erilaiset stressiä aiheuttavat painetekijät, kuten ihmissuhdeongelmat, ylivelkaantuneisuus, psyykkinen ahdinko ja usein päihteiden käyttö. Myös henkilöiden sosiaalisten suhteiden määrässä ja laadussa oli suurta vaihtelua. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että erilaisten painetekijöiden yhteen kietoutuminen monimutkaisiksi elämäntilanteiksi on tyypillistä ja että edes vahvat sosiaaliset siteet eivät välttämättä riitä suojaamaan rahapelihaittoja kokevia. 

Aiemman tutkimuksen mukaan rahapelaaminen ja itsetuhoisuus ovat yhteydessä. Päähuomion aiemmassa tutkimuksessa ovat saaneet yksilöitä koskevat riskitekijät, eivät sosiaaliset olosuhteet, joissa rahapelaajat ovat eläneet. 

Rahapelaaminen ei aina tule tutkinnassa poliisin tietoon – tapauksia todennäköisesti merkittävästi enemmän

Tutkimuksessa tunnistettiin poliisin tietojärjestelmästä kaikki rahapelaamiseen liittyvät itsemurhat. Aineisto koostui poliisin tutkinta-asiakirjoista. Tästä huolimatta on todennäköistä, että läheskään aina rahapelaaminen ei tule tapauksia tutkivan poliisin tietoon. 

Rahapelaaminen ei välttämättä ole läheisten tiedossa, eikä tutkinta kohdistu menehtyneiden taloudelliseen tilanteeseen. Rahapelaamiseen liittyviä kuolemia on näin ollen tapahtunut todennäköisesti merkittävästi enemmän kuin tutkimuksessa tunnistettiin.

Haittojen ehkäisyssä oleellisia ovat rahapelien saatavuuden ja markkinoinnin rajoitukset

”Tulokset tukevat tiedeyhteisön näkemystä siitä, että rahapelihaittojen ehkäisyssä ensisijaisia ovat koko väestöön kohdistuvat toimenpiteet, kuten rahapelien saatavuuden, pelien ominaisuuksien ja pelien markkinoinnin rajoitukset. Haittoja tehokkaasti ehkäisevä rahapelipolitiikka on myös itsemurhien ehkäisyä”, toteaa THL:n erikoistutkija Jani Selin.

”Rahapelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisyä tai niiden hallintaa ei voi sysätä yksilön itsensä vastuulle. Rahapelihaittojen taustalla on aina myös sosiaalisia, kulttuurisia ja poliittisia kehityskulkuja, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen ja elämäntilanteisiin”, kertoo THL:n erikoistutkija Kalle Lind

Tulokset osoittavat rahapelaamisen puheeksi ottamisen tärkeyden julkisissa palveluissa. Monimutkaisten elämäntilanteiden vuoksi nämä henkilöt ovat mahdollisesti erilaisten hyvinvointipalveluiden asiakkaita, ja ammattilaisille saattaa tarjoutua tätä kautta edellytykset ottaa rahapelaaminen puheeksi.  

Lisätietoja

Jani Selin & Kalle Lind (2023): Gambling, social integration and sources of
strain in cases of suicide: exploring police investigation reports, Addiction Research & Theory,
DOI: 10.1080/16066359.2023.2224965

Yhteystiedot

Jani Selin
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7146

Kalle Lind
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7104

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto rahapelit - thlfi