Potilaan psykologiset soveltuvuustekijät vaikuttavat etenkin pitkän terapian aloittamiseen ja hoidon keskeyttämiseen

Julkaisuajankohta 12.10.2021

Lähes neljännes psykoterapiaan ohjatuista potilaista jättää hoidon aloittamatta tai keskeyttää sen. Riski siitä, ettei hoito toteudu suunnitellusti on suurempi pitkään kuin lyhyeen terapiaan ohjatuilla. 

”Tutkimus osoitti, että erilaiset psykologiset soveltuvuustekijät ennustavat terapiaan osallistumatta jättämistä pitkässä psykodynaamisessa psykoterapiassa ja voimavarasuuntautuneessa, ratkaisukeskeisessä terapiassa”, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö, professori (emeritus) Paul Knekt

Pitkässä terapiassa hoidon aloittamatta jättämisen riskiä lisäsivät heikommat valmiudet yhteistyöhön terapiassa, huomattavan kielteinen kuva itsestä ja heikko reflektiokyky. Reflektiokyvyn heikkous oli myös yhteydessä siihen, että potilas keskeytti pitkän terapian ennenaikaisesti. 

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa puolestaan hoidon keskeyttäneillä oli monimuotoisempia ongelmia, heikompi tunteiden hallintakyky ja vähäisempi valmius oma-aloitteiseen itsehavainnoinnin syventämiseen kuin terapian sovitusti päättäneillä. Lyhyessä psykodynaamisessa psykoterapiassa heikompi soveltuvuus ei ollut yhteydessä hoidon keskeyttämiseen.

”Tutkimus on tiettävästi ensimmäinen, jossa verrattiin soveltuvuustekijöiden vaikutusta hoitoon osallistumatta jättämiselle pitkän terapian ja erilaisten lyhyiden terapioiden välillä. Tulokset korostavat tarvetta arvioida huolellisesti hoitomuodon soveltuvuutta ennen terapiaan ohjaamista. Lisätutkimusta tarvitaan muista osallistumatta jättämisen ennustetekijöistä”, toteaa soveltuvuustutkimuksen hankkeen johtaja, THL:n tutkimuspäällikkö Olavi Lindfors

Tutkimusaineisto koostui Helsingin Psykoterapiatutkimuksen kautta hoitoon ohjatuista, lyhyeen tai pitkään psykoterapiaan satunnaistetuista masennus- ja ahdistuneisuushäiriöstä kärsivistä 20-46-vuotiaista henkilöistä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 326 pääkaupunkiseudulla asuvaa suomalaista. 

Lähteet 

Tutkimus on julkaistu arvostetussa Journal of Affective Disorders -julkaisusarjassa:

Knekt P, Grandell L, Sares-Jäske L, Lindfors O. Poor suitability for psychotherapy – a risk factor for treatment non-attendance? Journal of Affective Disorders 2021 (Sept 25).

Lisätietoja 

Olavi Lindfors
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 050 571 5830
[email protected]

Paul Knekt
tutkimuspäällikkö 
THL
puh. 029 524 8774
[email protected]

Mielenterveys Mielenterveys