Prata om spel om pengar - en webbutbildning för yrkespersoner inom social- och hälsovården

Julkaisuajankohta 1.3.2023

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har tagit fram en ny webbutbildning inom förebyggande av skador från spel om pengar. Webbutbildningen är gratis och den riktar sig särskilt till yrkespersoner som möter klienter med spelrelaterade problem, samt till utbildningsinstitutioner och studeranden inom vårdyrken. Webbutbildningen ger vägledning för hur en yrkesperson kan inleda samtal om spel om pengar med en klient, samt hur spelproblem identifieras. I webbutbildningen ingår även information om att föra korta motiverande samtal som syftar till att hjälpa och stöda en klient med spelproblem. 

Att spela om pengar är vanligt i Finland och för en del kan spelandet leda till problem med ekonomin, hälsan och med relationerna. För att identifiera riskspelande och spelproblem i ett tidigt skede är det viktigt att ta upp spel om pengar till diskussion inom social- och hälsovården i möten med klienter. När spelproblem upptäcks tidigt är det möjligt att med hjälp av stöd- och hjälpinsatser minimera de spelrelaterade skadorna och hjälpa klienten hantera spelproblemet. 

"Att ta upp spel om pengar med en klient förutsätter inte en särskild misstanke om spelproblem. Tvärtom är det bra att rutinmässigt ta upp spel om pengar till diskussion till exempel i samband med hälsoundersökningar eller när en vårdrelation inleds. Möten med klienter i social- och hälsovården ger ett ypperligt tillfälle att ta upp spel om pengar, identifiera eventuella spelproblem eller riskspelande och erbjuda vid behov vägledning och stöd för den som behöver hjälp", säger Nina Karlsson, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd. 

Problem med spel om pengar kan ligga till grund för många av de problemen som kommer upp i social- och hälsovården, men grundorsaken, dvs. spelandet, upptäcks inte om spel om pengar inte tas upp till diskussion med klienter. Då endast ett fåtal personer med spelproblem uppsöker hjälp på eget initiativ, är det ytterst viktigt att prata om spel om pengar i möten med klienter inom vården. Genom att identifiera spelproblem tillräckligt tidigt kan klienten undgå allvarliga konsekvenser för hens ekonomi, hälsa och välmående. 

Mer information

Publikation: Prata om spel om pengar: så här diskuterar du spel om pengar, identifierar spelproblem och för korta motiverande samtal

Webutbildning: Registrera dig och logga in på webbutbildningen Prata om spel om pengar

Teams-utbildning: Anmäl dig till vårens svenskspråkiga utbildningar

Nina Karlsson
Utvecklingschef
THL
tfn 029 524 8027
[email protected]

Heidi Ruohio
Specialplanerare
THL
tfn 029 524 7647
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelaaminen - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet