Professori Eero Kajantie arvostetun eurooppalaisen tiedeakatemian jäseneksi

Julkaisuajankohta 7.5.2024 10.56
Uutinen

Professori Eero Kajantie Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on kutsuttu eurooppalaisen tiedeakatemian Academia Europaean jäseneksi.

Eero Kajantie on laajalti tunnettu ja arvostettu tutkija. Hänet tunnetaan syntymäkohortteihin ja elämänkaarilääketieteeseen, erityisesti keskosina syntyneisiin lapsiin ja aikuisiin liittyvästä tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä. Kajantiellä on lähes 500 vertaisarvioitua alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä julkaisusarjoissa.

Kajantien tärkein kiinnostuksen kohde on ennenaikaisesti eli keskosina syntyneiden lasten ja aikuisten terveys ja elämänkulku. Hän tutkii myös sitä, miten tavalliset raskaushäiriöt, kuten raskausdiabetes, kohonnut verenpaine ja raskaudenaikainen masennus vaikuttavat lapsen myöhempään terveyteen, ja miten mahdollisia terveysriskejä voi pienentää. 

Tutkimuksissaan Kajantie hyödyntää laaja-alaisesti erilaisia syntymäkohortteja, joita hänen tutkimusryhmänsä on myös perustanut.

Eero Kajantie työskentelee THL:ssä Kansantautien tutkimus -tiimin päällikkönä. THL:n lisäksi hän toimii elämänkaarilääketieteen professorina Oulun yliopistossa ja vierailevana professorina Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa (NTNU).

”Olen hyvin iloinen jäsenyydestä. Kutsu jäseneksi osoittaa arvostusta syntymäkohorttitutkimusta ja sen mahdollisuuksia kohtaan. Kunnia yksittäisen tutkijan jäsenyydestä kuuluu tietysti yhtä lailla tutkimusryhmälle, yhteistyökumppaneille ja työnantajille, joille haluan tässä yhteydessä lausua lämpimät kiitokset”, Kajantie toteaa.

Academia Europaea on vuonna 1988 perustettu eurooppalainen tieteilijöiden yhteisö. Se edistää korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, oppimista ja koulutusta sekä välittää tietoa kansallisen ja kansainvälisen päätöksenteon tueksi. Jäseniksi kutsutaan eri tieteenalojen ansioituneita eturivin tutkijoita tarkan vertaisarvioinnin perusteella.

Academia Europaeassa on tällä hetkellä noin 5500 jäsentä. Suomesta jäseniä on 99. THL:stä Academia Europaeaan kuuluvat myös tutkimusprofessori Juha Pekkanen ja professori Jaakko Tuomilehto.

Lisätietoja: 

Eero Kajantie
professori, tiimipäällikkö
THL
puh. 029 524 8610
[email protected]

Eero Kajantien asiantuntemussivu

tiedeakatemia Academia Europaea

Kansantaudit Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto tutkimusohjelma3hyte