Rahapelien rajoittamista kannattavat eniten ne, jotka eivät pelaa ja henkilöt joilla on rahapeliongelma

Julkaisuajankohta 15.4.2021

Ne, joilla on rahapeliongelma sekä toisaalta ne, jotka eivät pelaa rahapelejä, kannattavat muita useammin rahapelimainonnan rajoituksia ja rahapeliautomaattien siirtämistä erillisiin pelisaleihin. Lisäksi ne, joilla on rahapeliongelma suhtautuvat muita kriittisemmin yksinoikeusjärjestelmään. 

Tiedot ilmenevät THL:n tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin, eroavatko suomalaisten rahapelipolitiikkaa koskevat mielipiteet iän, sukupuolen ja oman pelikäyttäytymisen mukaan.

Vastaajilta kysyttiin näkemyksiä rahapelihaittojen vähentämiseen tähtäävästä yksinoikeusjärjestelmästä, rahapelien mainonnan tasosta sekä rahapeliautomaattien sijoittelun rajoittamisesta. Kaikkia kolmea rahapelipoliittista toimea kannattavat etenkin naiset ja iäkkäämmät. 

Rahapeliautomaattien siirtoa erillisiin pelisaleihin vastustavat puolestaan muita useammin ne, jotka pelaavat automaatteja. 

”Todennäköisesti omakohtaiset kokemukset rahapelaamisen kielteisistä vaikutuksista omaan elämään lisäävät halukkuutta siirtää rahapeliautomaatit pois arkisista ympäristöistä. Sen sijaan ne, jotka pelaavat rahapeliautomaateilla, mutta joilla ei vielä ole rahapeliongelmaa ajattelevat toisin”, arvioi erikoistutkija Jani Selin

Tulokset tukevat osin aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että ne, joiden käyttäytymiseen rajoitukset vaikuttavat, vastustavat usein rajoituksia. Esimerkiksi alkoholipolitiikan osalta on tehty samanlaisia havaintoja. Tulokset eroavat niiden osalta, joilla on rahapeliongelma: he suhtautuivat rajoituksiin myönteisemmin kuin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu.

Tutkimuksen aineistona oli Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimus, johon osallistui kaikkiaan 4515 vastaajaa. Osallistujat olivat 15–74-vuotiaita. 

Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa rahapelihaittojen vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtääviä toimia ja niiden viestintää. Rahapelipolitiikan kannalta hyvin tärkeän arpajaislain uudistaminen on juuri käynnissä.

Lisätietoja

Association between public opinion of gambling policies, gambling behavior and demographics: a national survey in Finland

Jani Selin
erikoistutkija
puh. 029 524 7146
sähköposti: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto rahapelihaitat - thlfi rahapelit - thlfi rahapelitutkimus - thlfi