Sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät eniten kaupungissa asuvat työikäiset

Julkaisuajankohta 14.11.2022

Kaupunkimaisilla alueilla käytetään useammin sähköisiä sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottopalveluja verrattuna maaseutumaisiin alueisiin. Sähköinen vastaanottopalvelu on voitu toteuttaa videovastaanottona tai chat-keskusteluna ammattilaisen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa verrattiin eri alueilla asuvia työikäisiä, jotka olivat edeltävän vuoden aikana käyttäneet sosiaali- tai terveydenhuollon palveluita. Tutkimuksen mukaan sisemmällä kaupunkialueella sähköisiä vastaanottopalveluita käyttäneiden osuus 39 oli prosenttia, mutta harvaan asutulla maaseudulla 25 prosenttia. Eläkeikäisistä huomattavasti harvempi oli käyttänyt sähköisiä vastaanottopalveluita: sisemmällä kaupunkialueella 13 prosenttia ja harvaan asutulla maaseudulla kahdeksan prosenttia.

”Osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on mahdollista järjestää sähköisesti. Tässä tutkimuksessa havaittu ero sähköisten palveluiden käytössä eri alueilla oli yllättävä, sillä onhan harvaan asutussa maassa otaksuttu, että sähköinen asiointimahdollisuus tuo tasa-arvoa palveluiden saatavuuteen. Toisaalta itseilmoitetun käytön pohjalta emme tiedä palveluiden tarjonnan alueellisista eroista,” toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehko.

Osalla sähköinen asiointi korvasi perinteisen käynnin

Väestötutkimukseen osallistujia pyydettiin arviomaan, onko sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa korvannut perinteisen soiton tai vastaanottokäynnin. Sähköinen asiointi sisältää paitsi sähköisiä vastaanottopalveluita myös muita palveluita, kuten Omakannan käyttöä. Osa vastaajista, jotka olivat asioineet jo aikaisemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa sähköisesti, arvioi, että sähköinen asiointi oli korvannut perinteisen käynnin.

”Sähköisen asioinnin rajaaminen niihin tilanteisiin, joihin se soveltuu, on tärkeää. Saattaa kuitenkin olla, että vasta käyttökokemus sähköisistä palveluista avaa silmät niiden kyvylle korvata perinteisiä soitto- tai vastaanottokäyntejä,” Vehko sanoo.

Sähköisten sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottopalveluiden käyttöä eri alueilla tutkittiin laajassa FinSote 2020 -väestökyselyaineistossa ja siinä hyödynnettiin Suomen ympäristökeskuksen yksityiskohtaista kaupunki-maaseutu-alueluokitusta.

”Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutu-alueluokitus yhdistettynä THL:n laajoihin väestötutkimusaineistoihin mahdollistaa hallintorajoista riippumattoman aluetarkastelun monen eri terveyden ja hyvinvoinnin aihealueen näkökulmasta”, toteaa THL:n tilastotutkija Jonna Ikonen.

Lisätietoa

Vehko, Tuulikki, Kyytsönen, Maiju, Ikonen, Jonna, Koskela, Timo, Kainiemi, Emma, Parikka, Suvi: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten vastaanottopalveluiden käyttö kaupunki-maaseutu-alueluokituksen mukaan Suomessa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 14(3), 309–325.

Yhteystiedot

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7321
[email protected]

Maiju Kyytsönen
tutkija
THL
puh. 029 524 7442
[email protected]

Jonna Ikonen
tilastotutkija
THL
puh. 029 524 7295
[email protected]

Pääsivusto pääuutinen - thlfi sote-uudistus - thlfi