Selviämispalveluja ja päihteitä käyttävien tilapäismajoitusta ei ole yhdenvertaisesti saatavilla hyvinvointialueilla

Julkaisuajankohta 31.1.2024 10.34
Uutinen

THL:n 2022–2023 tekemän haastattelututkimuksen perusteella kaikilla hyvinvointialueilla ei ole tarjolla selviämispalveluja ja tilapäistä majoitusta päihteitä käyttäville ihmisille. Tutkimuksessa haastateltiin selviämispalvelujen ja tilapäisen majoituksen henkilökuntaa ja poliisin edustajia.

Päihteiden käyttö aiheuttaa monenlaisia akuutteja tuen tarpeita, joihin pitäisi olla tarpeenmukaisia palveluja tarjolla. THL:n kehittämispäällikön Minna Kesäsen mukaan selviämispalvelut ja päihteitä käyttävien tilapäisen majoituksen palvelut ovat tärkeä osa kaikista heikoimmassa asemassa olevien päihteiden käyttäjien palvelujen valikoimaa ja yhdenvertainen palveluihin pääsy tulisi turvata kaikilla hyvinvointialueilla. 

Alueellinen yhteistyö tärkeää palvelujen järjestämisessä

Selviämispalvelujen ja päihteitä käyttävien tilapäisen majoituksen käyttöön, toimivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen vaikuttaa oleellisesti alueen toimijoiden monialaisen yhteistyön toimivuus sekä helppo pääsy päihde- ja riippuvuuspalveluihin. 

”Selviämispalveluilla ja tilapäisellä majoituksella tulee olla kiinteä yhteys muuhun päihde- ja riippuvuushoidon ja sosiaalihuollon päihde- ja riippuvuustyön kokonaisuuteen tarpeenmukaisten palvelujen varmistamiseksi”, kertoo erikoistutkija Maria Heiskanen THL:stä. 

Selviämispalvelujen ja päihteitä käyttävien ihmisten tilapäisen majoituksen järjestäminen vaatii päihde- ja riippuvuuspalvelujen lisäksi yhteistyötä esimerkiksi, sosiaalihuollon, terveydenhuollon päivystyksen, poliisin ja asumispalvelujen välillä. Palvelujen järjestämiseksi on alueella tarpeen olla yhteistyötä tukevia rakenteita, kuten toiminnan koordinaatiota, säännöllisiä tapaamisia, arviointia ja suunnittelua. 

Laadukas tietopohja varmistaa asiakkaan oikeuksien toteutumista 

Systemaattista ja ajantasaista tietoa tarvitaan sekä selviämispalveluista että päihteitä käyttävien ihmisten tilapäisestä majoituksesta. 

Tällä hetkellä tietopohjassa on aukkoja, joita tutkimuksessa on tullut esiin. Tietoja pitäisi saada esimerkiksi yksiköiden lukumääristä, asiakasmääristä ja yöpymisten määristä sekä kustannuksista. Tietopohjan puutteiden takia esimerkiksi tarkkaa vertailua selviämispalveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta eri hyvinvointialueilla ei voida tehdä.   

THL:n erityisasiantuntijan Marke Jääskeläisen mukaan tietojen kirjaamista on tarpeen kehittää hyvinvointialueen oman toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. 

”Laadukas tietopohja varmistaa osaltaan asiakkaan oikeuksien toteutumista. Tiedon avulla voidaan seurata ja kehittää palvelujen toteutumista ja toiminnan laatua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti”, Jääskeläinen toteaa.

Selviämispalvelut ovat pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille tarkoitettuja palveluja, joissa terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset huolehtivat ihmisten turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista, silloin kun heidän kykynsä huolehtia itsestään päihtymyksen vuoksi on alentunut. 

Tilapäismajoitus on yksi sosiaalihuoltolain mukaisen tilapäisen asumisen palveluista. Tilapäismajoituksen asiakkaat ovat tyypillisesti vakinaista asuntoa vailla olevia ihmisiä, jotka käyttävät päihteitä aktiivisesti. He tarvitsevat yöpymispaikan lisäksi huolenpitoa arjesta selviämiseen ja ohjausta palveluihin.

Lisätietoa

Päihteitä käyttävien aikuisten selviämispalvelut ja tilapäismajoitus Suomessa 2022. Käsitteet, nykytila ja kustannukset. Työpaperi.

Minna Kesänen
kehittämispäällikkö
p. 029 524 7272

Maria Heiskanen
erikoistutkija
p. 029 524 8112

Marke Jääskeläinen
erityisasiantuntija
p. 029 524 7654

sähköposti: [email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet alkoholi ehkäiseväpäihdetyö huumeet