Sikaloissa työskentelevillä kohonnut riski saada MRSA-tartunta - työssä suojautumista tulisi edistää ja sairaalahoitoon hakeutuvat seuloa

Julkaisuajankohta 9.9.2021

MRSA-bakteerin aiheuttamat tartunnat ovat lisääntyneet Suomessa henkilöillä, jotka ovat kosketuksissa sikoihin. Haastattelututkimukseen ja mikrobiologiseen seurantaan liittyviä tuloksia julkaistiin vastikään Lääkärilehden katsausartikkelissa.

Tuotantoeläimiin liittyvän MRSA CC398-kannan aiheuttamat tartunnat ovat lisääntyneet vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2019 niiden osuus oli yli 6 prosenttia kaikista MRSA-tartunnoista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä MRSA CC398-tapausten osuus oli tätäkin suurempi, 11 prosenttia.

Alueellisiin eroihin vaikuttavat erot seulontastrategiassa ja eläintuotannon määrässä. Haastattelujen mukaan eläinperäisen MRSA CC398-tartunnan saaneet olivat olleet myös kosketuksessa tuotantoeläimiin, yleisimmin sikoihin.

MRSA:n torjunta tärkeää myös maataloudessa

Teurassioilla MRSA yleistyi yli kolminkertaisesti vuosien 2000 ja 2017 välillä, jolloin esiintyvyys nousi 22 prosentista 77 prosenttiin.

Tuotantoeläintiloilla MRSA:n leviämistä ei ole torjuttu yhtä painokkaasti kuin terveydenhuollossa. MRSA ei ole erityinen terveysuhka eläimille, eikä sen tiedetä heikentävän elintarvikkeiden turvallisuutta. Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat näin ollen ihmisten terveydenhuoltoon.

Mahdolliset muut eläimistä ihmisiin leviävät ja mikrobilääkkeille resistentit bakteerit, kuten CPE ja ESBL, voivat vaikuttaa ihmisten terveydenhuoltoon vielä MRSA:ta enemmän.

Suojautuminen ja seulonta tärkeää

Mikrobilääkkeille resistenttien bakteereiden tartuntoja maataloustyötä tekevillä voidaan ehkäistä asianmukaisella tautisuojauksella, henkilökohtaisella suojautumisella ja hyvillä hygieniakäytännöillä.

Motivaatiota ja ymmärrystä suojautumisen tärkeydestä voidaan vahvistaa esimerkiksi eläintyöhön liittyvässä koulutuksessa.

Sikojen parissa työskentelevien riski saada MRSA-tartunta on suurempi kuin väestössä keskimäärin. Tämän vuoksi heidät on syytä seuloa MRSA:n varalta sairaalahoitoon tullessa.

Lisätiedot

MRSA CC398 ihmisillä: Tulisiko zoonottisen mikrobilääkeresistenssin leviäminen estää?  (Lääkärilehden katsaus 3.9.2021)

Suojautuminen pölyltä ja mikrobeilta sikalassa ja sikoja käsiteltäessä (pdf) 
(Työterveyslaitos)

Saara Salmenlinna
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 7944
[email protected]

Harri Marttila
erikoislääkäri
Tyks
p. 02 313 1582
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset antibioottiresistenssi - Infektiotaudit ja rokotukset