Skarppina kassalla -koulutuspaketti tukee vähittäismyynnin ikärajavalvonnan tehostamista

Julkaisuajankohta 26.5.2016

Alaikäisten alkoholin käyttö ja tupakointi ovat vähentyneet viime vuosina. Vuoden 2015 Kouluterveyskyselyssä edelleen kuitenkin 8.‒9.-luokkalaisista noin neljä kymmenestä ilmoitti käyttävänsä alkoholijuomia. Reilu neljännes oli vähintäänkin joskus juonut itsensä tosi humalaan. Vastaavasti reilu neljännes oli joskus tupakoinut, ja yhtä suuri osuus oli pelannut viimeisen vuoden aikana rahapelejä.

Eri kuntien vuonna 2015 toteuttamien alkoholin, tupakan ja rahapelien ostokokeiden tulosten mukaan vähittäismyynnissä on vielä tehtävää ikäraja- ja omavalvonnan tehostamiseksi. Nuorelta näyttävälle henkilölle, jolla ei ollut esittää henkilöllisyyspapereita, kieltäydyttiin myymästä Turussa alkoholijuomia ja Salossa tupakkaa noin seitsemässä ostokokeessa kymmenestä. Heikoin tilanne oli rahapelien osalta: esimerkiksi Kuopion rahapelien koeostoista vain joka kuudennessa ostossa myynti estettiin kysymällä henkilöllisyystodistusta. 

Uusi koulutuspaketti tukee keikka- ja kesätyöntekijöiden perehdytyksessä vähittäismyynnissä

Vähittäismyyntipisteiden kesä- ja keikkatyöntekijät on tärkeä perehdyttää alkoholin, tupakan ja rahapelien lainmukaiseen myyntiin. Skarppina kassalla -koulutuspaketti on kätevä työkalu, jolla voidaan havainnollistaa ja käsitellä aiheeseen liittyviä yleisimpiä haasteita. Koulutuspaketti sisältää muun muassa videoklippejä, joiden avulla voidaan käsitellä vähittäismyynnin ikärajavalvontaan ja päihtyneille myymiseen liittyviä haasteita.  

Koulutuspaketti on tarkoitettu työkaluksi kuntien Pakka-toimintaa koordinoiville, jotka voivat hyödyntää sitä järjestäessään koulutuksia vähittäismyyntipaikkojen henkilöstölle yhteistyössä vähittäismyynnin yrittäjien kanssa. Vähittäismyyntipaikat voivat myös käyttää koulutuspakettia omissa henkilöstökoulutuksissaan. Koulutuspaketin ovat tuottaneet yhteistyössä THL, Valvira ja aluehallintovirastot.

Paikallisella elinkeinolla on keskeinen rooli lakien toimeenpanossa

Ehkäisevästä päihdetyöstä annettu laki velvoittaa kuntia tekemään yhteistyötä paikallisen elinkeinon kanssa päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Pakka-toimintamalli on tällaiseen yhteistyöhön soveltuva toimintatapa. Toimintamallilla pyritään paikallistasolla tehtävän elinkeino- ja valvontayhteistyön avulla vähentämään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja tehostamalla lainmukaista ikärajavalvontaa ja päihtyneille myynnin kieltoa.

Lisätietoja elinkeinon koulutuksista: 
VerkkoPakka > Vastuullisuuskoulutukset

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet ehkäiseväpäihdetyö - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet tupakka - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet