Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käytöstä julkisilla paikoilla liikuttaessa

Julkaisuajankohta 18.4.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) eivät anna ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengityssuojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa.

Tämä yhteinen linjaus on tarpeen kertoa julkisuuteen, koska asiasta on käyty viime päivinä keskustelua erityisesti tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. 

Asiantuntijalausunnot eriävät kankaisten maskien hyödyistä ja haitoista sekä niiden oikeasta ja vääränlaisesta käytöstä. Nämä ovat herättäneet monissa ihmisissä viime päivinä epätietoisuutta ja sekaannusta. 

Kankainen kasvomaski voi pahimmillaan lisätä tartuntariskiä

Terveydenhuollossa tarvittavien, kriteerit täyttävien hengityssuojainten valmistus, myynti ja maahantuonti ovat tarkoin säädeltyjä.

Ministeriön ja THL:n mukaan laajamittainen itsetehtyjen kankaisten suojaimien tai maskien käyttö julkisilla paikoilla voi pahimmillaan johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen.

Itsetehdyssä maskissa vääränlainen kangasmateriaali voi heikentää keuhkojen terveyttä, kun esimerkiksi mikrokuituja, pölyä tai kangashiukkasia joutuu hengitysteihin. Väärä kangasvalinta voi lisätä hengitysvastusta, jolloin hiilidioksidipitoisuus voi lisääntyä haitallisiin mittoihin. Myös riski sydäntapahtumiin tai astmakohtauksiin voi kasvaa.

Olennaista on muistaa, että kasvomaski ei suojaa maskin käyttäjää koronavirukselta. Maskin käyttö voi sen sijaan suojata muita, koska se voi vähentää yskimisen ja aivastelun aiheuttamaa pisaroiden leviämistä.

Hoitohenkilöstön, esimerkiksi hoivan ja kotihoidon työntekijöiden, kangasmaskien käyttö on kuitenkin olennaisen tärkeää hoidettavien suojaamiseksi. Henkilökunta saa koulutusta ja ohjeistusta niiden oikeaan käyttöön. Työnantaja on vastuussa henkilökunnan opastamisesta ja sopivien maskien hankinnasta.

Tartuntaa voi parhaiten ehkäistä omalla toiminnalla

Koska koronavirustautiin ei ole vielä olemassa rokotetta eikä lääkehoitoa, STM:n ja THL:n mukaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tärkeää on muistaa huolellinen ja usein toistuva käsienpesu, oikea yskimis- ja aivastushygienia ja fyysisen etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin.

Hallituksen poikkeusoloissa antamia rajoituksia ja suosituksia on syytä noudattaa.

Vaikuttavat ja tieteelliseen tietoon perustuvat keinot käytössä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL muistuttavat, että Suomessa on koko koronavirustilanteen ajan pidetty tärkeänä käyttää vaikuttavia, tieteelliseen ja pitkäaikaiseen näyttöön perustuvia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Terveysviranomaiset seuraavat tilannetta tarkkaan ja mikäli uutta tutkimusnäyttöä tai tietoa tulee, voivat luonnollisesti myös suositukset muuttua. Tällä hetkellä Suomen toiminta perustuu johdonmukaisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) linjauksiin ja suosituksiin.

WHO:n ja ECDC:n ohjeet perustuvat siihen, että oireettomilla ihmisillä ei ole tarvetta maskin tai suojuksen käyttöön julkisilla paikoilla. Tieteellistä näyttöä näiden vaikuttavuudesta on erittäin vähän. WHO ja ECDC pitävät tärkeänä, että varsinaiset lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut hengityssuojaimet varataan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

WHO ja ECDC eivät suosittele tai ota erikseen kantaa itse tehtyihin kangasmaskeihin. Ne kuitenkin toteavat, että kankaisia maskeja voi halutessaan käyttää, ja listaavat mahdolliset hyödyt ja haitat näiden käytössä.

Lisätietoja

STM

Kirsi Varhila
kansliapäällikkö
[email protected]

THL

Markku Tervahauta
pääjohtaja
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto infektiotaudit - thlfi korona - thlfi koronavirus - thlfi pääuutinen - thlfi