STM, THL ja Kela tiedottavat: EU:n koronatodistusta koskeva asetus päättyy – todistuksia saa edelleen OmaKannasta

Julkaisuajankohta 21.6.2023

EU:n koronatodistusta koskeva asetus päättyy 30.6.2023. Jatkossa koronatodistus ei enää ole EU-maiden yhteinen. Koronatodistuksen saa edelleen OmaKannasta, jos sellaisen tarvitsee.

Tällä hetkellä koronatodistusta ei pääsääntöisesti tarvita matkustamisessa. Tietyissä kohteissa koronatodistusta voidaan kuitenkin edellyttää. Matkustajan on itse selvitettävä, millaisia koronarajoituksia ja koronaan liittyviä vaatimuksia kohdemaassa on. Suomi ei vaadi koronatodistuksia.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen myötä rakennettiin digitaalinen verkosto, jonka avulla pystyttiin tuottamaan ja tarkistamaan koronatodistuksia kaikkiaan 80 maassa, mukaan lukien verkostoon liittyneet EU:n ulkopuoliset maat. EU:n koronatodistushankkeen yhteydessä muodostunutta verkostoa hyödynnetään myös jatkossa. EU ja WHO ovat aloittaneet digitaalisen yhteistyön varautuakseen mm. tuleviin pandemioihin. 

EU suosittelee koronatodistusten digitaalisen varmennejärjestelmän siirtämistä WHO:n hallinnoimaksi. Suomi liittyy WHO:n varmennejärjestelmään ja osallistuu järjestelmäsiirron pilottivaiheeseen. Pilotissa testataan EU:n varmennejärjestelmän yhteensopivuutta tulevan WHO:n ylläpitämän järjestelmän kanssa. Pilotointi ei vaikuta OmaKanta-palvelun koronatodistuksen käyttöön.

Ei uusia rajoituksia

Kansalaisen arkeen varmennejärjestelmän siirto tai pilottivaihe eivät vaikuta millään tavoin. Kyse on teknisestä muutoksesta, josta katsotaan ennen kaikkea olevan hyötyä tulevaisuudessa muissakin käyttötarkoituksissa kuin koronatodistuksissa. Lisäksi pilottivaiheeseen osallistuminen mahdollistaa sen, että koronatodistuksen saa mahdollisesti jatkossakin OmaKannasta.

Varmennejärjestelmän siirto ei vaikuta myöskään kansalaisten terveystietoihin, kuten rokotus- tai laboratoriotietoihin. Kansalaisten terveystiedot pysyvät OmaKannassa.

Varmennejärjestelmän siirto tai pilottivaihe eivät tuo uusia koronarajoituksia eikä niillä varauduta minkäänlaisiin uusiin rajoituksiin.

Lisätietoa

Näin lataat koronatodistuksen OmaKannasta (kanta.fi)

Kansalaiskysymykset OmaKannan koronatodistuksista

Yleinen neuvonta:

  • OmaKannan asiakaspalvelu: [email protected]
  • Huom. OmaKannan asiakaspalvelussa ei ole mahdollista tarkistaa tai korjata henkilökohtaisia terveystietoja. Olethan näissä tapauksissa yhteydessä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön.

Median yhteydenotot

Pyydämme median yhteydenotot organisaatioiden keskitettyyn viestintään oheisen vastuujaon mukaisesti.

Kela: [email protected]
OmaKanta-palvelu ja koronatodistusten toteutus OmaKannassa

THL: [email protected]
THL:n rokotusrekisteri, ammattilaisten kirjaaminen

STM: [email protected]
kokonaissuunnitelma, yleinen ohjaus, juridiset asiat ja lainsäädäntö

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koronavirus - thlfi