Sulamisvedet uhkaavat talousveden laatua – mökkikaivon kunto kannattaa tarkistaa

Julkaisuajankohta 28.2.2024 10.35
Uutinen

Talven runsas lumimäärä sulaa tällä hetkellä poikkeuksellisen nopeasti. Tämä aiheuttaa riskin pinta- ja pohjavesien likaantumiselle. Raakaveden laatua tulee nyt tarkkailla huolellisesti.

Vesilaitosten kannattaa lumien sulamisen aikaan tehostaa raakaveden laadun seurantaa, jotta veden mahdollinen likaantuminen voidaan  ottaa huomioon talousveden valmistuksessa.  Ylimääräinen tutkimuskerta saattaa paljastaa veden likaantumisen. 

Raakaveden likaantuminen voi pahimmillaan näkyä toimitetun talousveden laadun muutoksina, kuten poikkeavana värinä, hajuna tai makuna, jos talousveden valmistuksessa raakaveden puhdistuskäsittelyt ovat vähäisiä. Haastavin tilanne on sellainen, jossa raakaveden likaantumisen seurauksena talousveteen päätyy suolistoperäisiä taudinaiheuttajia.

Jokaisella vedenottamolla tulisi nyt arvioida, millaisen uhkan lumien sulaminen aiheuttaa talousvedelle tänä keväänä. Kiire riskien hallintaan on erityisesti niillä vedenottamoilla, joilla kevät on joskus aikaisemmin aiheuttanut talousveden laatuongelmia. Kannattaa pikaisesti selvittää, voiko raakaveden sekaan päästä pintavalumia tai tulvavesiä ja riittääkö vedenkäsittely poistamaan haitalliset mikrobit.

Ovatko oman kaivon rakenteet kunnossa?

Myös yksityisten kaivonomistajien tulisi tarkistaa oman kaivonsa kunto ja rakenteiden tiiviys sekä tehdä tarvittavat korjaukset. Erityisesti uhkana on, että lumien sulamisvesi tai tulvavesi pääsee kaivoon. Silloin kaivon vesi ei ole sellaisenaan juotavaa. 

”Oman kaivoveden laadusta kannattaa varmistua, jos esimerkiksi mökin kaivo on ollut talven käyttämättä. Jos vesi vaikuttaa poikkeavalta, kannattaa se tutkituttaa ennen käyttöä. Kaivonomistaja voi myös kysyä neuvoja ja ohjeita kunnan terveydensuojeluviranomaiselta”, kertoo johtava tutkija Ilkka Miettinen THL:stä.

Pohjavesien likaantumisriskin arvioinnissa kannattaa hyödyntää Suomen ympäristökeskuksen, SYKE:n avointa tietokantaa eri alueiden pinta- ja pohjavesilähteiden pinnan korkeuksista. Samasta tietolähteestä selviää myös pinta- ja pohjavesien pinnankorkeuksien ennusteet. Niistä voi olla apua, kun mietitään, miten ja milloin veden laatua pitäisi selvittää ja pitäisikö veden käsittelyä, desinfiointi mukaan lukien, tehostaa. 

Lisätietoa

Ilkka Miettinen
johtava tutkija 
Asiantuntijamikrobiologian yksikkö, THL
puh. 029 524 6371
sähköposti: [email protected]
 
Outi Zacheus
tiimipäällikkö 
Asiantuntijamikrobiologian yksikkö, THL
puh. 029 524 6374 
sähköposti: [email protected]
 

Pääsivusto Ympäristöterveys vesi