Suomalaisten päivittäinen tupakointi väheni hieman vuonna 2020

Julkaisuajankohta 28.10.2021

Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 12 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2020. Miehistä 14 prosenttia ja naisista 11 prosenttia tupakoi päivittäin. Tupakointi väheni edelleen vuonna 2020, joskin väheneminen on epätasaista eri väestöryhmissä.

”Tupakoinnin lopettamisen tuen saatavuuteen tulisi panostaa eri ryhmissä ja alueilla, jotta väestöryhmien välisiä terveyseroja voidaan kaventaa. Lisäksi aloittamisen ehkäisyyn tarvitaan uusia keinoja”, toteaa erityisasiantuntija Otto Ruokolainen THL:sta.

Myös nuorten (14–20-vuotiaat) päivittäinen tupakointi on jatkanut vähenemistään, mutta se johtuu pääsääntöisesti tyttöjen tupakoinnin laskusta. Pojista seitsemän prosenttia ja tytöistä viisi prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2021.

Eläkeikäisistä (65–84-vuotiaat) seitsemän prosenttia tupakoi päivittäin, miehistä kahdeksan prosenttia ja naisista viisi prosenttia. Eläkeikäisten tupakoinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina.

Päivittäin tupakoivien aikuisten, eläkeikäisten ja nuorten osuudet (%) 2009–2020 (nuoret
2008/2009–2021)

Vaakakuvio tilastosta​​​

Nuuskan käyttö yleistynyt miehillä

Suomalaisista 20–64-vuotiaista miehistä noin seitsemän prosenttia nuuskasi päivittäin vuonna
2020, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019. Naisista prosentti nuuskasi
päivittäin vuonna 2020.

Yleisintä nuuskaaminen oli 20–34-vuotiaiden miesten ikäryhmässä.  Heistä 12 prosenttia nuuskasi päivittäin.

Nuorten (14–20-vuotiaat) päivittäinen nuuskaaminen näyttää pääsääntöisesti vähenevän. Vuonna 2021 päivittäin nuuskaa käytti 14–20-vuotiaista viisi prosenttia, prosenttiyksikön vähemmän kuin vuonna 2019.

Ammattiin opiskelevilla pojilla nuuskan päivittäinen käyttö väheni eniten vuoteen 2019 verrattuna. Ammattiin opiskelevilla tytöillä sen sijaan päivittäinen nuuskan käyttö hieman lisääntyi.

Sähkösavukkeiden käyttö on edelleen vähäistä

Sähkösavukkeita käytti päivittäin prosentti 20–64-vuotiaista miehistä ja alle prosentti naisista vuonna 2020.

Myös nuorilla sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö on pääsääntöisesti vähäistä, lukuun ottamatta ammattiin opiskelevia poikia, joista neljä prosenttia käytti sähkösavukkeita päivittäin.

Lähde

Lue lisää tupakkatilastosta

Lisätietoja

Marke Jääskeläinen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7654
[email protected]

Otto Ruokolainen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 6241
[email protected]

Sirpa Virtanen
suunnittelija
puh. 029 524 7495
[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto pääuutinen - thlfi tilastouutinen - thlfi