Suomalaisten rahapelaaminen -väestötutkimus kerää tietoa rahapelaamisesta ja siihen liittyvistä mielipiteistä

Julkaisuajankohta 15.11.2023

Juuri nyt on käynnissä Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksen tiedonkeruu eli vastaajien tavoittaminen. Tutkimuksessa selvitetään 15–74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä, rahapelaamista ja rahapeliongelmia sekä niihin liittyviä taustatekijöitä. Vastauksia tutkimukseen kerätään marraskuun loppuun saakka. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa väestön rahapelaamisesta ja rahapelihaitoista. Rahapelejä ovat muun muassa arvontapelit kuten Lotto, urheilu- ja hevospelit, rahapeliautomaatit, raaputusarvat ja kasinopelit. Pelejä voi pelata myös netissä. 

Tämä tieto on juuri nyt hyvin tärkeää, sillä käynnissä on hallitusohjelman mukainen rahapelijärjestelmän muutos ja uuden arpajaislain valmistelu. 

Osallistu kansallisesti merkittävään tutkimukseen

Jos olet mukana tutkimuksen otoksessa, niin vastaathan, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja tutkijat tarvitsevat työnsä tueksi tutkimuksesta saatavia tietoja. Tieto palvelee myös rahapelipoliittista päätöksentekoa ja rahapelaamiseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua.

Tieto etsitään mm. näihin kysymyksiin:

  • Mitä mieltä suomalaiset ovat rahapelaamisesta tai sen mainonnasta?
  • Mitä rahapelejä pelataan ja kuinka usein?
  • Missä määrin täysikäiset mahdollistavat alaikäisten rahapelaamista?
  • Mitkä tulisi olla rahapelaamisen sääntelyn tärkeimmät tavoitteet?

Tutkimusta on tehty vuodesta 2003 alkaen neljän vuoden välein. Säännöllisesti toistettava ja koko väestöä edustava seurantatieto on ainoa luotettava tapa tarkastella sitä, miten rahapelaaminen ja siihen keskeisesti liittyvät ilmiöt muuttuvat ajassa. Kyselyaineistoa ja siihen yhdistettäviä rekisteritietoja hyödynnetään rahapelihaittojen sekä niihin liittyvien tekijöiden tarkastelussa, sekä tutkimusmenetelmien kehittämisessä ja tulosten luotettavuuden arvioinnissa.

Tutkimus toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta THL:n ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. 

Lisätietoa

Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimus

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelaaminen - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelitutkimus - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet