Suositukset työkyvyn ja työllistymisen tukeen hyvinvointialueiden työn helpottamiseksi

Julkaisuajankohta 2.5.2023

Hallituksen Työkykyohjelmassa on vuosina 2019–2023 etsitty ratkaisuja osatyökykyisten työllistymisen ongelmiin. Ohjelma päättyy tänä keväänä. Ohjelmassa kehitettiin työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita osatyökyisten työkyvyn tueksi. Palvelut kuuluvat hyvinvointialueiden vastuulle.

Hyvinvointialueiden työn helpottamiseksi Työkykyohjelmassa on laadittu suositukset työkyvyn ja työllistymisen tukeen.

Työikäisten työ- ja toimintakykyä voidaan vahvistaa ja ammattilaisten työtä tukea perustamalla sote-keskukseen monialainen ja moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja ottamalla käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus.  Sekä työkyvyn tuen tiimi että työhönvalmennus edellyttävät rakenteita ja yhteistyökäytäntöjä, joista on etukäteen sovittu niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. 

Näiden uusien toimintamallien käyttöönottoa ja toiminnan juurtumista helpottavat seuraavat suositukset:  

  1. Työkyvyn ja työllistymisen tuki huomioidaan hyvinvointialueen strategiatyössä.  
  2. Hyvinvointialue ja sidosryhmät sopivat yhteistyörakenteista ja resursoinnista.  
  3. Työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita johdetaan yhtenäisenä kokonaisuutena.    
  4. Työkyvyn ja työllistymisen tuen ammattilaisten osaamisesta huolehditaan.    
  5. Asiakkaat osallistuvat palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.  

”Meillä on tarjota valmiit pohjat hyville toimintamalleille, mutta niiden käytäntöön saattaminen ja konkreettinen juurtuminen alueille edellyttävät johdon sitoutumista. On hyvä huomioida, että kyseessä on toimintakulttuurin muutos, joka ei tapahdu hetkessä”, THL:n projektipäällikkö Leena Normia-Ahlsten Työkykyohjelmasta kertoo.

Työkyvyn tuen pikaopas

Suosituksia täydentää sosiaali- ja terveysministeriön tuottama Työkyvyn tuen pikaopas.

Pikaopas tarjoaa tiiviin tietopaketin palveluiden järjestämisestä alueilla:
•    millainen on työkyvyn tuen palveluprosessi
•    miten työkyvyn tuen palvelut järjestetään sote-keskuksissa
•    mikä on sote-keskuksen työkyvyn tuen tiimi
•    miten työ- ja toimintakyvyn huomioiminen hyödyttää hyvinvointialuetta.

Työkykyohjelmassa kehitettiin työkyvyn tuen palveluita

Työkykyohjelma oli osa hallitusohjelman työllisyystoimien kokonaisuutta.

Työkykyohjelmasta vastasi ja sitä toteutti työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitettiin työkyvyn tuen palveluita tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen ja vahvistettiin ammattilaisten osaamista palvelutarpeiden tunnistamisessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos vastasivat Työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta. Alueellisia kehittämishankkeita oli yhteensä 22 eri puolilla Suomea. 

Tutustu suosituksiin ja pikaoppaaseen

Työkyvyn ja työllistymisen tuki hyvinvointialueilla - suositukset toimintamallien käyttöönottoon 

Työkyvyn tuen järjestäminen hyvinvointialueilla: Pikaopas päättäjille

STM:n mediatiedote: Työkyvyn tuen järjestäminen hyvinvointialueilla tulee huomioida strategiatyössä

Lisätietoja: 

Leena Normia-Ahlsten
projektipäällikkö, THL
puh. 029 524 8025 
[email protected]

Nina Nevala
johtava asiantuntija, Työterveyslaitos
puh. 030 474 2277
[email protected]

Niina Kovanen
hankepäällikkö, STM
puh. 029 516 3726
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Toimintakyky