Syöminen ja alkoholinkäyttö stressinhallinnan keinoina ovat yhteydessä nopeampaan painon nousuun elämän aikana

Julkaisuajankohta 13.4.2023

Stressin lievittäminen syömällä ja alkoholinkäytöllä ovat yhteydessä painoon sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tulokset selviävät THL:n seurantatutkimuksesta, jossa on selvitetty syömisen ja alkoholinkäytön yleisyyksiä stressinhallintakeinoina naisilla ja miehillä, sekä niiden yhteyksiä painoon ja sen kehittymiseen 30 vuoden aikana.

Syöminen stressinhallintakeinona on yhteydessä korkeampaan painoon, ja pitkäaikaisena stressinhallintakeinona nopeampaan painon nousuun aikuisuuden aikana. Yhteydet ovat ilmeisiä sekä naisilla että miehillä. 

Alkoholinkäyttö stressinhallintakeinona on yhteydessä korkeampaan painoon keski-iässä. Alkoholi stressinhallinnassa on yhteydessä myös painon nopeampaan kasvuun aikuisuuden aikana miehillä, mutta ei naisilla. 

”Yhteyden ilmeneminen vain miehillä saattaa johtua siitä, että miehet juovat kerralla suurempia määriä alkoholia ja käyttävät energiapitoisempia juomia”, toteaa THL:n ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Elena Rosenqvist.

Naisilla syöminen on tavallinen stressinhallintakeino, nuorilla miehillä alkoholi

Miltei joka toisella naisella (41–55 %) esiintyi stressiin liittyvää syömistä aikuisuudessa, ja naisilla syöminen stressinhallinnan keinona olikin huomattavasti yleisempää kuin miehillä. Yksi syy tähän saattaa olla naisiin kulttuurisesti kohdistuvat suuremmat paineet laihduttamiseen, sillä laihduttamisen on todettu voivan johtaa stressisyömiseen. Stressisyöminen ja myös sen raportoiminen voivat myös olla sosiaalisesti hyväksyttävämpiä naisille.

Miehet puolestaan käyttivät 22–32-vuotiaina alkoholia useammin stressinhallintakeinona kuin naiset, mutta tämän jälkeen stressiin liittyvä alkoholinkäyttö oli naisilla ja miehillä yhtä yleistä. 

”Kulttuuriset muutokset sukupuolten alkoholinkäytössä 30 vuoden aikana voivat osittain vaikuttaa erojen kaventumiseen seurannan aikana”, Rosenqvist pohtii. 

”Myös se, että vanhemmaksi tulo usein vaikuttaa enemmän naisten kuin miesten alkoholinkäyttöön, voi selittää eroavaisuutta”.

Stressinhallintakeinot merkittäviä painonhallinnan kannalta

Koska stressiin liittyvällä syömisellä ja alkoholinkäytöllä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia painoon, on niihin tärkeää puuttua varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksenmukaisten stressinhallintakeinojen kehittäminen on eräs tärkeä keino lihavuuden ehkäisemisessä.

Stressisyömisellä vaikuttaa olevan johdonmukaisemmat yhteydet painoon kuin stressiin liittyvällä alkoholinkäytöllä. Koska stressisyöminen on erityisesti naisilla yleistä, on naisten stressisyömisen tunnistaminen tärkeää painonhallintaan tähtäävissä interventioissa.

Syömistä ja alkoholinkäyttöä stressinhallinnassa ei ole aiemmin tutkittu rinnakkain. Tutkimus on osa Stressi, kehitys ja mielenterveys (TAM)-seurantatutkimusta, jossa yhtä tamperelaista ikäluokkaa on seurattu kyselylomakkein vuodesta 1983 lähtien 16-, 22-, 32-, 42- ja 52-vuotiaina. 

Lisätietoja

Stress-induced eating and drinking and their associations with weight among women and men during 30-year follow-up. Psychology & Health

Stressi, kehitys ja mielenterveys (TAM) 

Elena Rosenqvist
vieraileva tutkija
THL
puh. 050 529 2526
[email protected] 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Elintavat ja ravitsemus Mielenterveys Pääsivusto