Syövän hoito tarvitsee laaturekisterin – perustamista selvitetään

Julkaisuajankohta 8.2.2024 11.03
Uutinen

Syövän hoidon laatua seurataan Suomessa vaihtelevasti, minkä vuoksi laatutieto ei ole vertailukelpoista. Syövän laaturekisteri olisi keino kerätä tietoa syövän hoidon laadusta, turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta valtakunnallisesti. Laaturekisteriä valmistellaan osana nykyistä kansallista syöpärekisteriä.

Suomen Syöpärekisteri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Kansallinen syöpäkeskus (FICAN) aloittavat tutkimusyhteistyön, jolla selvitetään keinoja seurata ja kehittää kansallisesti syövän hoidon laatua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset rekisterit sisältävät jo nyt paljon laaturekistereissä tarvittavaa tietoa, jota hyödyntämällä hoidon ja palveluiden laatua voidaan kehittää. 

"Tutkimushankkeemme ensisijainen tavoite on selvittää, miten nykyisten kansallisten rekistereiden tiedoilla voidaan arvioida syövän hoidon toteutumista sekä hoitotuloksia Suomessa. Tutkimushankkeessa laaditaan myös ensimmäiset valtakunnalliset syövän hoidon laatuindikaattorit sekä testataan niitä valikoidulla, erikseen määritellyllä potilasryhmällä", kertoo Suomen Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi

Kehitystyö aloitetaan keuhkosyövän hoidosta

THL on kehittänyt kansallista, eri potilasryhmien laaturekisteritoimintaa vuodesta 2018 alkaen. Pysyvä ja lakisääteinen laaturekisteritoiminta käynnistyi vuonna 2023. THL ylläpitää tällä hetkellä yhdeksää laaturekisteriä.

"Olemme THL:ssa yhdessä hyvinvointialueiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa rakentaneet pohjaa kansalliselle laaturekisteritoiminnalle. Lähes kaikki laaturekisterimme ovat julkaisseet tulosraporttinsa verkossa. Suurin osa rekistereistä on myös toteuttanut sote-ammattilaisten kanssa vertaiskehittämistoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea hoidon ja hoitotulosten parantamista", kuvaa THL:n laaturekisteritoiminnan johtaja Jonna Salonen.

Nyt käynnistyvän tutkimuksen aikana syöpien laaturekisteritoimintaa kehitetään keuhkosyöpää koskevilla tiedoilla. Laaturekisteriä kehitetään osana nykyistä kansallista syöpärekisteriä. 

"Tämä tutkimushanke aloittaa pitkään odotetun työn syövän laaturekisteritoiminnan käynnistämiseksi, ja on tärkeää, että tätä tehdään yhdessä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että syövän hoidon ammattilaiset ja hyvinvointialueet pystyvät tulevaisuudessa kansallisen laatutiedon avulla yhtenäistämään ja kehittämään omaa toimintaa syöpäpotilaiden parhaaksi", toteaa Kansallisen syöpäkeskuksen ylilääkäri Timo Nykopp.

Tutkimushanke kestää vuoden 2027 loppuun saakka.

Lisätietoja

Jonna Salonen
Laaturekisteritoiminnan johtaja
THL
puh. 029 524 7171
[email protected]

Janne Pitkäniemi
johtaja
Suomen Syöpärekisteri
puh. 050 372 3335
[email protected]

Timo Nykopp
ylilääkäri
Kansallinen Syöpäkeskus (FICAN)
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen