Syrjintäkokemukset selittävät Suomeen muuttaneiden heikompaa elämänlaatua ja yhteiskuntaan kiinnittymistä

Julkaisuajankohta 22.3.2024 12.57
Uutinen

Kokemukset syrjityksi tulemisesta tai syrjittyyn ryhmään kuulumisesta heikentävät terveyttä ja hyvinvointia ja ovat yhteydessä heikompaan elämänlaatuun. Syrjintäkokemukset rapauttavat myös kiinnittymistä tärkeisiin sosiaalisiin ryhmiin – etenkin suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaan asuinalueeseen samaistumista.

Teemaa selvitettiin THL:n uudessa tutkimusartikkelissa. Artikkelissa tutkittiin syrjintäkokemusten yhteyttä elämänlaatuun ja sosiaalisiin identiteetteihin. Aineistona käytettiin THL:n MoniSuomi-tutkimuksen (Kansallinen tutkimus ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista) tietoja. 

Tulos vahvisti aiempaa tutkimustietoa siitä, että syrjinnän kokemukset heikentävät samaistumista yksilölle tärkeisiin sosiaalisiin ryhmiin, mikä puolestaan on suoraan yhteydessä heikompaan hyvinvointiin. 

Artikkeli on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön toimittamassa Kotoutumisen kokonaiskatsauksessa. 

Lisätietoja: 

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 – Näkökulmana väestösuhteet

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus