Tampereen huumetilanne pysyi tasaisena keväällä 2020 koronarajoituksista huolimatta

Julkaisuajankohta 16.4.2021

Tampereella huumetilanne pysyi suhteellisen tasaisena keväällä 2020 koronan aiheuttamista poikkeusoloista ja rajoituksista huolimatta, selviää tuoreesta Yhteiskuntapolitiikka-lehden julkaisusta.

Alun perin koronapandemian ennakoitiin vaikuttavan Suomen huumetilanteeseen muun muassa saatavuuden ja käytön vähenemisenä.

Analyysissä tarkasteltiin Tampereen huumetilannetta tammi–kesäkuussa 2020 kolmen aineiston avulla. Huumeiden saatavuutta arvioitiin Tor-verkon Torilauta-sivuston Tampereen alalaudan huumeiden myynti- ja ostokeskusteluiden pohjalta, väestötason huumeiden käyttöä jätevesitutkimusten sekä huumausainerikosten lukumääriä poliisin tilastojen pohjalta.

Analyysin tavoitteena on siis yhtäältä kuvata huumeiden käytössä tapahtuneita muutoksia Tampereella koronapandemian aiheuttamien poikkeuksellisten rajoitusten aikana, ja toisaalta arvioida kaupungin huumetilannetta kokonaisuutena. Vastaavaa vertailua ei aiemmin ole tehty Suomessa eikä tiettävästi kansainvälisestikään.

Vaikka viitteitä heikentyneestä saatavuudesta tiettyjen aineiden osalta oli, Tor-verkon myynti-ilmoitusten pohjalta arvioituna huumeita vaikutti koronarajoituksista huolimatta kuitenkin olevan saatavilla. Tätä havaintoa tuki jätevesitutkimusten tulokset, joiden mukaan huumeiden käyttö pysyi tasaisena kevään aikana. Huumausainerikosten lukumäärät pysyttelivät suurin piirtein samalla tasolla koko kevään, myöskään apteekkimurrot eivät lisääntyneet.

”Ennakko-odotuksista poiketen huumemarkkinoissa ei näyttänyt tapahtuneen kovin suuria muutoksia”, toteaa THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalainen. ”Lisäksi tulosten pohjalta piirtyy yhtenäinen kuva Tampereen huumetilanteesta, sillä kolmen erilaisen aineiston löydökset tukevat ja täydentävät toisiaan”, hän jatkaa.

Tampereen huumetilanne pysyi tasaisena keväällä 2020 koronarajoituksista huolimatta

Kuvio. Tor-verkon kaikkien huumeiden myynti- ja ostoilmoitusten lukumäärät, amfetamiinin ja ekstaasin käyttömäärät jätevesien pohjalta takaisinlaskettuna sekä rikoksesta epäiltyjen huumausainerikosten lukumäärät Tampereella viikoilla 1–24 vuonna 2020.

Huumeiden hankintatavat ovat voineet muuttua rajoitusten takia

Tor-verkossa oli joitain viitteitä huumeiden saatavuuden muutoksista. Esimerkiksi kokaiinin ja ekstaasin kysyntä paikoitellen ylitti tarjonnan. Saatavuusongelmien lisäksi tätä voi selittää se, että rajoitukset ovat muokanneet huumeiden hankkimistapoja.

”Sosiaalisten kontaktien vähentämisen ja kotona pysymisen takia huumeita on saatettu hankkia uusilla tai vaihtoehtoisilla tavoilla, jolloin esimerkiksi Tor-verkon rooli hankintakanavana voi korostua”, kertoo johtava asiantuntija Timo Ståhl THL:stä.

Valmiiksi olemassa olleet aineistot kohdistivat koronakevään huumetilanteen tarkastelun nimenomaan Tampereelle, sillä vastaavalla tavalla Tor-verkon dataa ei ole analysoitu muista Suomen kaupungeista.

Koska tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan yhden kaupungin huumetilannetta ja alueellinen vaihtelu on mahdollista, tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä koko Suomeen. Mutta vaikka tutkimuksen tulokset koskevat vain Tamperetta, rikastuttavat ne kansallista tietopohjaa siitä, miten rajoitustoimet heijastuivat maamme huumetilanteeseen.

Lähde:

Karoliina Karjalainen, Riku Nyrhinen, Teemu Gunnar, Tiina Ylöstalo & Timo Ståhl. Huumeiden saatavuus, käyttö ja huumausainerikollisuus Tampereella koronakeväänä 2020. Yhteiskuntapolitiikka 86 (2021): 2, 180–189.

Lisätietoja:

Karoliina Karjalainen
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7933

Timo Ståhl
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7128

Teemu Gunnar (jätevesitutkimukset)
yksikönpäällikkö
THL
Puh. 029 524 8425

Sähköpostit: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto huumeet - thlfi tutkimusuutinen - thlfi