Tasa-arvoisia perhevapaita ja joustavaa työelämää edistämässä – perheystävällisiä käytäntöjä työpaikoille

Julkaisuajankohta 9.11.2023

Tasa-arvopäivien työryhmässä Uudistetut perhevapaat työpaikoilla – tutkimuksesta tekoihin luotiin tilannekuvaa perhevapaiden käytöstä erilaisilla työpaikoilla ja pohdittiin, millaisia käytäntöjä ja työkaluja työpaikoilla tarvitaan edistämään vanhempien tasa-arvoisia mahdollisuuksia yhdistää ansiotyötä ja perhe-elämää.

THL:n erikoistutkija Johanna Närvin mukaan keskeisimmät ongelmat aiemmissa perhevapaajärjestelmissä ovat liittyneet sukupuolten väliseen tasa-arvoon, joka ei ole toteutunut, sillä äidit ovat käyttäneet pääosan perhevapaista. Kelan ja THL:n tutkimusten mukaan lainsäädännön ohella perhevapaaratkaisuihin vaikuttaa keskeisesti työelämä: työpaikat, työn laatu sekä työpaikkojen käytänteet ja kulttuurit. Myös taloudellinen epävarmuus ja epävarma työmarkkina-asema ovat heijastuneet perhevapaavalintoihin. Perinteiset käsitykset sukupuolirooleista ja äidin näkeminen lapsen ensisijaisena hoivaajana estävät sekä vapaiden tasaista jakautumista että tasa-arvoa työelämässä.

Mothers in Businessin (MiB) tekemän kyselyn perusteella perhevapaauudistus edistää perhevapaiden tasaisempaa jakamista erityisesti korkeakoulutettujen vanhempien joukossa. Vanhemmat kokivat keskeisinä esteinä vapaiden jakamiselle taloudellisen tilanteen sekä sen, että äidit haluavat itse pitää valtaosan perhevapaista. MiBin viestintäpäällikkö Susanna Bergendahl nosti kyselystä esiin, että työpaikoilla voidaan kannustaa vanhempia jakamaan perhevapaita tasaisemmin mahdollistamalla osa-aikatyötä, varmistamalla töiden ja urakehityksen jatkumisen ja mahdollistamalla imetyksen ja työn yhdistämisen.

Uuden perhevapaajärjestelmän tavoitteena on huomioida aiempaa paremmin myös monimuotoiset perhetilanteet, joiden osalta parannukset eivät ole kuitenkaan yltäneet työehtosopimuksiin, ja sitä kautta työelämään. Monimuotoiset perheet verkoston työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto kannusti, että työpaikkojen ja vanhempien selvittelyn taakka vähenisi kirjaamalla monimuotoiset perhetilanteet selkeästi näkyville työehtosopimuksiin. 

Työpaikoilla voidaan edistää perhevapaiden tasaista jakamista sekä kannustamalla ainutlaatuisesta vauva-ajasta nauttimiseen että mahdollistamalla joustavia vaihtoehtoja ja käytänteitä työn ja perheen yhteensovittamista ja sujuvaa perhevapailta työhön paluuta helpottamaan. Tiina-Emilia Kaunisto ja MiBin asiantuntija Jenny Söderman esittivät esimerkkejä perheystävällisistä käytännöistä ja työkaluista työpaikoille edistämään vanhempien tasa-arvoisia mahdollisuuksia yhdistää ansiotyötä ja perhe-elämää, myös perheiden monimuotoisuus huomioiden. Linkit työryhmässä esillä olleisiin materiaaleihin ja työkaluihin on saatavilla alla.

Perhevapaamyönteinen yritys -itsearviointi (Mothers in Business)

Perhevapaat 160 -yrityskoulutus (Mothers in Business)

Imetysmyönteinen työpaikka -opas (Mothers in Business)

Työelämästä perhevapaalle ja takaisin -opas (ELY-keskus)

Monimuotoiset perheet työelämässä – Opas johtajille, henkilöstöhallinnolle ja luottamushenkilöille (Monimuotoiset perheet)

Perhevapaat työehtosopimuksissa -muistilista (Monimuotoiset perheet)

Teksti: Camilla Elonen

Sukupuolten tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvo