Terve Suomi -tutkimus: Joka viides aikuinen on joutunut tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi 

Julkaisuajankohta 5.10.2023

Miehistä 18 prosenttia ja naisista 23 prosenttia on joutunut tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi. Tämä vastaa noin 900 000:ta Suomessa asuvaa aikuista. Toimeentulon vaikeuksista raportoivat erityisesti nuoret aikuiset. Tiedot selviävät THL:n Terve Suomi -väestötutkimuksesta, joka toteutettiin syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Kyselyyn vastasi 28 000 Suomessa asuvaa 20 vuotta täyttänyttä.

Työikäisistä eli 20–64-vuotiaista jopa neljännes ilmoitti joutuneensa tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Miehistä näin teki 22 prosenttia ja naisista 28 prosenttia.

Toimeentulon vaikeudet ovat kaikista yleisimpiä nuoremmissa ikäryhmissä. 20–39-vuotiaista miehistä 26 prosenttia ja naisista 33 prosenttia kertoi joutuneensa tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi. Sen sijaan 75 vuotta täyttäneistä naisista ja miehistä toimeentulon vaikeuksista raportoi alle 10 prosenttia.

”Yksi selitys nuorten aikuisten heikommalle tilanteelle voi olla heidän epävarmempi tilanteensa työmarkkinoilla. Elämäntilanteet vaihtelevat usein nopeasti, ja nuorilla aikuisilla saattaa olla keskimäärin vähemmän taloudellista puskuria selvitä erilaisten kriisien vaikutuksista ja yllättävistä menoista”, toteaa johtava tutkija Laura Kestilä.

Terve Suomi -tutkimuksen tuloksia toimeentulosta.

Vuoden 2020 kyselyyn verrattuna toimeentulon vaikeudet ovat lisääntyneet hieman kaikissa ikäryhmissä, naisilla miehiä selvemmin.

”Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kuluttajahintojen nousu ovat varmasti vaikuttaneet osaltaan siihen, että näin moni kokee joutuneensa tinkimään tärkeistä arkielämän hyödykkeistä ja palveluista”, arvioi Kestilä. 

”Näissä tuloksissa ei vielä täysin näy lainakorkojen nousun vaikutus, joka on todennäköisesti vaikeuttanut tilannetta entisestään”, hän jatkaa.

Moni kokee päivittäisen elämänsä turvalliseksi ja on tyytyväinen asuinalueensa olosuhteisiin

Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi koki 67 prosenttia aikuisista. Miehet kokivat elämänsä turvalliseksi hieman naisia useammin. 

Päivittäisen elämän kokeminen turvattomaksi on harvinaista. Vain neljä prosenttia aikuisista koki olonsa turvattomaksi. 

Turvattomuuden kokemus on kuitenkin hieman yleistynyt vuoteen 2020 verrattuna. Turvattomuutta koki erityisesti entistä useampi yli 64-vuotias.

”On jopa pieni yllätys, että turvallisuuden kokemus on pysynyt näinkin vakaana eikä epävarmuuden aika ole olennaisesti lisännyt turvattomuutta. Vaikka turvattomuutta kokevien osuus on hiukan kasvanut, on Suomi tutkimusten mukaan edelleen yksi maailman turvallisimmista maista”, arvioi tutkimusprofessori Sakari Karvonen

Suurin osa oli tyytyväisiä oman asuinalueensa olosuhteisiin: 82 prosenttia aikuisista kertoi tyytyväisyydestään. Tyytyväisten osuus kasvoi miehillä iän myötä, mutta ei naisilla. 

Korkeasti koulutetut olivat muita tyytyväisempiä asuinalueensa olosuhteisiin. 

Terve Suomi -tutkimuksen tuloksia raportoidaan laajasti syksyn aikana

Terve Suomi -tutkimuksen kyselyosuuteen kutsuttiin satunnaisesti valittuja 20 vuotta täyttäneitä aikuisia eri puolilta Suomea. Näistä kutsutuista osa sai lisäksi kutsun monipuoliseen terveystarkastukseen. 28 000 (46 % kutsutuista) vastasi kyselyyn ja 5 700 (58 % kutsutuista) osallistui terveystarkastukseen. Tutkimusotos muodostettiin siten, että tulokset ovat yleistettävissä koko Suomeen. Kyselyn osalta tulokset ovat saatavissa myös hyvinvointialueittain.

Ensimmäisiä tuloksia hyvinvointialueiden tilanteesta julkaistiin toukokuussa. Syksyn aikana eri teemoista julkaistaan lisää tuloksia, jotka antavat kattavan kuvan Suomessa asuvien aikuisten terveydentilasta, hyvinvoinnista sekä kokemuksista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tänään julkaistaan tuloksia elinoloista ja mielenterveydestä. 

Lähde:

Toimeentulon vaikeudet, verkkoraportti, Terve Suomi -tutkimuksen tuloksia

Turvallisuuden kokeminen, verkkoraportti, Terve Suomi -tutkimuksen tuloksia

Terve Suomi -verkkoraportit

Lisätietoja:

Laura Kestilä
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 8795
[email protected]

Sakari Karvonen (tavoitettavissa 9.10. alkaen)
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7449
[email protected]

Terve Suomi -tutkimus

Terve Suomi -tutkimuksen tuloksia

Aiemmin aiheesta:

Työikäisten psyykkinen kuormittuneisuus ja itsemurha-ajatukset ovat lisääntyneet – samaan aikaan lääkärille on yhä vaikeampi päästä. THL tiedote, toukokuu 2023. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Pääsivusto pääuutinen - thlfi tutkimusohjelma1eriarvoisuus - thlfi tutkimusohjelma3hyte - thlfi