Terveydensuojeluun liittyvässä lainsäädännössä on otettava huomioon elinympäristön muutokseen liittyvät riskit

Julkaisuajankohta 12.2.2024 14.15
Uutinen

Juuri julkaistussa Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa -hankkeen väliraportissa todetaan, että elinympäristön muutokset, lainsäädännön kehitys ja viranomaisten työn selkeä koordinointi on otettava huomioon terveydensuojelulakia uudistettaessa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on mukana Kuntaliiton, Itä-Suomen yliopiston ja Finnish Consulting Group FCG:n muodostamassa konsortiossa, jossa selvitetään terveydensuojelun nykytilaa ja lainsäädännön toimivuutta. Hankkeen väliraportti julkaistiin osana valtioneuvosteon selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Valvontaa kohdistetaan edelleen sellaisiin tekijöihin, joissa ei ole enää merkittävää riskiä

THL arvioi selvityksessä muuttuvan elinympäristön näkökulmia. Selvityksen perusteella terveydensuojelun viranhaltijat tunnistivat muuttuvan elinympäristön riskejä laajemmin verrattuna yhteistyötahoihin ja valvonnan asiakkaisiin. 

”Elinympäristön riskeistä tai elinympäristön terveellisyyttä vähentävistä tekijöistä mainittiin useimmin ilmastonmuutos, tuulivoima, melu, helle ja pandemiat”, sanoo erikoistutkija Anniina Salmela THL:stä. 

Suurin osa terveydensuojelun viranhaltijoista koki, että valvontaa kohdistetaan edelleen sellaisiin kohteisiin tai riskitekijöihin, joista ei ole enää merkittävää riskiä. Tällaisiksi kohteiksi nimettiin etenkin liikuntatilat ja kuntosalit, majoitustilat, kauneudenhoito- ja kynsistudiot sekä avannot ja saunat.

Tulevaisuuden trendit vaikuttavat elinympäristöön

Erilaisten maailmanlaajuisten trendien vaikutus elinympäristön terveellisyyteen tulevaisuudessa oli selvityksen perusteella merkittävin sään ääri-ilmiöihin, ilmaston kuumenemisen ja pandemioiden yleistymiseen liittyen. 

”Yli puolet viranhaltijoista piti myös eriarvoisuuden lisääntymisen, jätteiden määrän lisääntymisen, kaupungistumisen ja globaalien muuttoliikkeiden lisääntymisen vaikutusta elinympäristön terveyteen merkittävänä”, lisää Salmela. 

Terveyden suojelu nyt ja tulevaisuudessa -hankkeen tavoitteena on tunnistaa käytettävissä olevat vaikuttavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat valvonnan ja ohjauksen keinot sekä tarkastella terveydensuojelun sääntely-ympäristöä kokonaisuutena huomioiden myös sääntelyn ja valvonnan kohteiden näkökulman ja tarpeet. Hanke on mukana terveydensuojelulain päivitystyössä tuottamalla tausta-aineistoa.

Lisätiedot

Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa -hanke

Policy Brief: Askelmerkkejä tulevaisuuden terveydensuojeluun

Selvitys: Elinympäristö muuttuu – mitä se tarkoittaa terveydensuojelulle nyt ja tulevaisuudessa?

Anniina Salmela
erikoistutkija
THL
[email protected]

Ympäristöterveys Ympäristöterveys ilmastonmuutos sisäilma