Terveyskeskuskäynnit vähenivät viidesosan vuonna 2022

Julkaisuajankohta 7.6.2023

Vuonna 2022 käyntejä terveyskeskuksissa oli 34,6 miljoonaa, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Perusterveydenhuollon avohoidon asiakkaita oli 4,8 miljoonaa eli 10,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Väestöstä 86,2 prosenttia oli asioinut perusterveydenhuollon avohoidossa.  

Vuosien 2020 ja 2021 koronarokotukset ja koronaan sairastumiseen liittyvät käynnit lisäsivät terveyskeskuspalvelujen käyttöä. Vuonna 2022 terveyskeskuskäynnit palautuivat aiempien vuosien tasolle. 

Yli neljäsosa (29 %) kaikista terveyskeskuskäynneistä hoidettiin etäkäynteinävuonna 2022. Myös ammattihenkilöiden väliset konsultaatiot lisääntyivät 32 prosenttia, avosairaanhoidossa lääkärien konsultaatiot lisääntyivät 37 prosenttia.

Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä kouluterveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vähenivät verrattuna vuoteen 2021. Opiskeluterveydenhuollossa käynnit ja asiakasmäärä sen sijaan lisääntyivät.

Perusterveydenhuollon fyysiset käynnit ja etäasioinnit ammattiryhmittäin vuosina 2019–2022

Viivakuvio tilastosta

Suun terveydenhuollon käynnit vähenivät 

Vuonna 2022 suun terveydenhuollon käyntejä oli yhteensä 4,9 miljoonaa, joista 4,7 miljoonaa terveyskeskusten hammashoitoloissa. Suun terveydenhuollon käyntejä terveyskeskuksissa oli 3,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Käyntejä oli edelleen vähemmän kuin ennen koronaepidemiaa. 

Kolmasosa (33 %) väestöstä käytti terveyskeskusten suun terveydenhuollon palveluja vuonna 2022.

Aiheesta lisää

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon käyntitiedoista on saatavilla ajantasaiset sähköiset tietokantaraportit, joissa tietoja voi tarkastella mm. maakunnittain, palveluntuottajittain, ammattiryhmittäin ja ikäryhmittäin.
Perusterveydenhuollon tietokantaraporti

Pikaraportissa näkyy tiedot vuoden ajalta viikoittain jaoteltuina. Pikaraportti päivittyy päivittäin. Pikaraportit on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointialueille omien tietojen tarkastamista varten.
Avohilmon pikaraportti. Käynnit viikoittain ja kuukausittain 

Lähde

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2022

Lisätietoja

Kaisa Mölläri 
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7363
[email protected]

Tiina Marttila
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 8533
[email protected]
 

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tilastouutinen - thlfi