THL aloittaa muutosneuvottelut – sopeutustarve jopa 12 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 28.2.2024 13.58
Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnistää koko laitoksen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Syynä on voimakkaasti laskeva valtion talousarviorahoitus ja samanaikaisesti laitokselle osoitetut uudet tehtävät ja niihin liittyvät toiminnan uudelleenjärjestelyt. Sopeutustarve on noin 12 miljoonaa euroa, minkä takia henkilötyöpanos vähenee enintään 200 henkilötyövuotta. Se on noin 15 prosenttia THL:n nykyisestä henkilöstöstä. Henkilötyön vähennyksen lisäksi osa sopeutustarpeesta voidaan saavuttaa muista kustannuksista.

THL:n toiminnan menot ja laitokselle osoitetut määrärahat ovat olleet jo useiden vuosien ajan epätasapainossa. Tänä vuonna THL:n osuus valtion talousarviorahoituksesta on 78 miljoonaa euroa, jonka lisäksi laitoksella on ulkopuolista rahoitusta 40 miljoonaa euroa. Kehyskaudella 2024-2027 THL:n talousarviorahoitus on noin 12 miljoonaa euroa liian pieni suhteessa tehtävien toteuttamiseen huomioiden myös hallitusohjelman valtionhallinnon tuottavuusohjelma. Sopeuttamisessa on huomioitava lisäksi muuttuvasta toimintaympäristöstä aiheutuvat muutokset THL:n rooliin ja uusiin tehtäviin.

Taloudellisin ja tuotannollisin perustein suunniteltu sopeutus on niin mittava, että laitoksen toimintaa on organisoitava uudelleen. 

”THL:ssä puolustamme tässä ajassa ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Olisi tärkeää, että myös jatkossa pystymme keskittymään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta vahvistavaan sekä väestön terveyteen ja hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavaan toimintaan sekä palvelujärjestelmän kehittämiseen”, toteaa THL:n pääjohtaja Mika Salminen.

Nyt tehtävillä toimilla pyritään sopeuttamaan laitoksen toiminta niin, että talous ja toiminta ovat tasapainossa nykyisen kehyskauden 2024-2027 kuluessa.

THL on tänään antanut neuvotteluesityksen henkilöstön edustajille. Viikon kuluttua käynnistyvät muutosneuvottelut kestävät noin kaksi kuukautta.

Lisätiedot:

THL:n viestinnän päivystys palvelee toimittajia arkisin klo 9–16.
puh. 029 524 6161
sähköposti: info(at)thl.fi

Pääsivusto